Седма -посебна сједница другог редовног засиједања - 21.12.2009.

СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Господине министре,Прво питање насловљено на Владу Црне Горе: Колико је до сада закљученоуговора о продаји имовине или акција предузећа у Црној Гори, посебно за домаће апосебно за стране купце и, с тим у вези, да ли се редовно прати извршавање обавеза одстране купаца, односно да ли постоји информација која је то у цјелости сагледала?Одговор тражим и у писаној форми.
Јавност са овим није упозната, а круже веома неповољне информације оизвршавању уговором преузетих обавеза од стране купца, односно купаца. Ширајавност не зна колико је укупно домаћих а колико страних купаца преузело односнозакључило уговоре о продаји имовине или акција предузећа. Такође, јавност не зна ко,када и у ком обиму прати извршавање обавеза по уговору од стране купца.
...
СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
У сваком случају биће то занимљиво прочитати, али простор за коментар желио бих даискористим још за нешто.
Имајући у виду да је, поред осталог, приватизација имала за циљ и да побољшакарактеристике, параметре пословања, односно перфомансе пословања привреде, тај циљочигледно, по мом мишљењу, није остварен. А то значи да са тог аспекта приватизацијому ствари није остварен циљ, потпуно је промашен. Ако се ствари посматрају из тог угла,велики број предузећа има неупоредиво лошије резултате него прије приватизације. Мислим наона предузећа која још увијек нијесу потпуно пропала. Што значи да нема очекиваногповећања ефикасности. Број предузећа гдје је обављена лоша приватизација је велики, бољерећи, тешко је наћи добар примјер приватизације у Црној Гори, а шира јавност не зна како тоизгледа са становишта ревизије и поништавања уговора са купцима од стране продавца.Колико је мени познато, акционарска друштва су у протеклом периоду имала велики расткраткорочног финансијског задужења, што значи да привреда нема нето обртни фонд и да јеуглавном наслоњена на позајмљена средства којих, сложићете се, у условима актуелнекризе има све мање. Због тога је реално очекивати да ће ефекти финансијске кризе нацрногорску привреду трајати дуже него у земљама окружења. Односно, уколико будемосебе убјеђивали да ће у 2010. години бити забиљежен раст, од по мом мишљењу, нереалних0,5% и то прихватимо као аксиом, а аксиом је, знамо сви, нешто што се не доказује,онда нам неминовно слиједи друга и вјероватно жешћа фаза економске кризе.
Могу ли одмах на друго питање ако није проблем?
Друго питање је било, такође, насловљено на Владу Црне Горе:
Које су конкретне активности предузете против купаца акција или имовине, уколико неизвршавају обавезе према радницима?
Овај одговор такође тражим и у писаној форми.
Образложење: У јавности круже различите информације о томе да постоји пунослучајева да купци акција или имовине не извршавају обавезе према радницима. Таквеинформације се могу чути и од самих... (Прекид) односно радника у тим предузећима. Свисмо свједоци тога. Уколико надлежни државни органи редовно прате извршавање обавезакупаца према радницима, о чему у јавности скоро и да нема неких информација, занимаме да ли су забиљежена таква кршења уговора, у којим случајевима конкретно и које суказнене активности предузете у циљу санкционисања купаца али и очувања личне ипородичне егзистенције радника. Нијесам сигуран да је јавност информисана да ли је напримјер, по том основу раскинут неки уговор са неким од купаца. Дакле, ако јесте - укојим случајевима конкретно?
...
СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Господине министре, надам се да вас је јавност разумјела. Ја заиста нијесам,јер сте битно читали. Покушао сам да ухватим понешто, колико сам успио не знам, али самразумио једно. Управо оно о чему сам говорио. Значи, и ја сам потенцирао приватизацијуу смислу предузећа прије приватизације и предузећа послије приватизације. Дакле, ту немаспора, много су лошији ефекти послије приватизације. Ви то можете да заступате, ја имамсвоје аргументе. Можемо, на крају крајева, него нам не дозвољава вријеме, дапричамо о томе и детаљније. Али, добро.
Господине потпредсједниче, минут за додатно питање.
Господине министре, молим Вас да саопштите јавности и још понешто. Колики је нетогубитак продатих фирми у пословању упоредно 2007, 2008. и 2009.година? Да направитеупоредни преглед - можете то и писмено да ми доставите. Ако имате одговор, добро бибило и сад.
У вези са тим - колики је раст трошкова камата? Колико су повећане краткорочнеобавезе, јер оне показују финансијску недисциплину и немогућност да фирме сервисирајусвоје обавезе? И само још једно. Да ли у Црној Гори, господине министре, постоји некопредузеће које константно не кумулира губитак? Ако постоји, дајте конкретна имена.Захваљујем.
 Датум: 02.09.2010
Close
Close