Седма- посебна сједница другог редовног засиједања - 21.12.2009.

БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Хвала, господине потпредсједниче.Уважени министре, даме и господо, поштовани грађани,Прво моје посланичко питање постављам министру просвјете - Да ли Средњапољопривредна школа из Бара има законску обавезу да поштује и поступа поправоснажним пресудама судова Црне Горе? Ако постоји таква обавеза, зашто директорове школе није поступио по правоснажној пресуди Вишег суда у Подгорици од 8.9. 2009.године? Да ли ће исти, сходно наложеним радњама из ове пресуде, оклонити утврђененеправилности? И на крају, колики су трошкови овог спора и ко ће их платити?Ријеч је, наиме, о сљедећем: Средња пољопривредна школа у Бару расписала је8.10.2007. године конкурс за рјешавање стамбених питања запослених, продајомстанова на отплату Пољопривредној школи Бар. С обзиром да нема ријешено стамбенопитање, на овај конкурс се јавила професорица математике Љиљана Жижић, која више од 28година ту ради, предајући математику, предала је валидна документа која су траженаконкурсом. Стамбена комисија, не поштујући Правилник о стамбеним односима и условеконкурса, донијела је ранг листу 17.12.2007. године на којој нема Љиљане Жижић, безикаквог образложења. Иако је тражила одговор од стамбене комисије и од директора школезашто је нема на ранг листи, није добила никакво ваљано образложење, а није јој биодозвољен никакав увид у документацију поступка.
Дакле, очигледно је да је транспарентност, јавност и законитост цијелог поступка позакону директор морао да обезбиједи, то није обезбиједио. За неправду која јој јеучињена Љиљана Жижић је уложила тужбу преко свог адвоката Основном суду у Бару,тужбу је, наравно, у своју корист добила 20.1.2009. године, а добила је пресуду Вишегсуда у Подгорици 8.9.2009. године. Тражила је код вас пријем, али је умјесто вас примиоваш помоћник, који од тада до данас није предузео ама баш ништа.
Дакле, очигледне су нерегуларности у овом поступку. Очигледно је да јенамјерно смишљена њена елиминација са ранг листе, без обзира што је имала ваљанудокументацију, што је толико та документација била валидна да се она није могла заобићи.Потпуно је неприродно да се директор школе и предсједник комисије нијесу удостојили да јојодговоре на захтјев, да има увид у документацију и да види о чему се тамо заправоради.
Рекли смо да је суд у Подгорици то потврдио, да је чак направио једнообразложење.
...
БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Дакле, ево сада школа плаћа трошкове, јер суд је једноставно прогласио да једиректор крив, а то је било толико очигледно,да је крив, значи у питању је само његовасамовоља. Сада, претпостављам, да ће да тражи дјацима новац за одштету или за нештода би надокадио тих 4оо и нешто евра. Дакле, могло се без тога, то је очигледно.Медјутим, да не бих читао сада ово образложење из суда, из пресуде гдје се види очему се ту ради, ја могу вама да доставим ову документацију коју ми је професорицаЖижић дала. Медјутим, проблем је у томе што, на жалост, ја то морам да кажем, гдје годзагребете по школама, свуда су проблеми и нерегуларности. Није случај из Бара, на жалост,изузетак већ правило, јер има, као у овом случају, директора који не раде по закону, анегдје школски одбори не раде по закону. Навешћу примјер из Основне школе "ЈованИгњатовић" у Враћеновићима, гдје је недавно смијењен директор Бранислав Мићановић, јавјерујем једини Србин који је био директор у читавој Црној Гори, смијењен је без икаквогваљаног образложења. Образложење је толико опскурно да ја просто немам ријечи. А ријечје заправо о томе да је човјек малтене из пепела васкрсао једну урушену и запуштенушколу, магистар је историјских наука, једина му је мана што је национално Србин и није,стварно није, активиста Демократске партије социјалиста.О његовом раду могу посвједочити мјештани, родитељи ученика у школи у којој једиректор. Дакле, скоро сви родитељи, велики број мјештана, као и сви запослени у школи дајуподршку њему, у његовом настојању да се не наноси љага на његово име и на имешколе. Наиме, групици људи из Школског одбора која се годину дана није састајала, а имаобавезу да се састаје у одредјеном року, ја не знам који је то рок, они се нијесусастајали, само су се тада састали када је требало њега смијенити.
Значи, тим људима који омаловажавају школски систем у Црној Гори не одговарарад, ред и дисциплина - то је мој закључак из увида у тај проблем и у ту документацију којусам добио - као ни опремање и обнова школе и забрана отудјивања школске имовине, штоје он спречавао. Дакле, ево тај примјер. Имамо примјер и из Берана, гдје професор ВескоРаковић је проглашен технолошким вишком и остаће без посла, али неће добити отпремнинукоју ће добити његове колеге под истим условима, који су чланови Демократске партијесоцијалиста. Значи, и ту очигледно двојни аршини и непримјерене радње.
И ево моје додатно питање: С обзиром да професионални, партијски, политички кадровиуправљају свим јавним сферама у нашем друштву, у нашој земљи и државним институцијама,хијерархијски централизована партијска и политичка структура одржава са личном лојалношћу исервилношћу и безусловном послушношћу врху режима. С обзиром да умјесто јавногизбора најбољих кандидата путем конкурса и редовне контроле пословања,нетранспарентна партијска кадровска политика именовања ван јавности конкурса,постављања и избора на важним мјестима родјака, кумова и политички подобних урушаванаше друштво, ја питам вас као министра да ли неко у Влади размишља да се та праксапрекине. Ево, ми озбиљно имамо увид у то што се ради на терену у разним школама,институцијама, то вам са обимном аргументацијом овдје образлажемо и мислим да нанивоу неког медусобног повјерења и уважавања наших аргумената би требала ВладаЦрне Горе да размисли да се нешто у том погледу промијени.
...
БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Моје друго питање министру просвјете гласи: Да ли Министарство просвјете планира даповуче из употребе уџбеник историје за ИВ разред гимназије чији су аутори ШербоРастодер, Драгутин Паповић и Саит Шаботић?
Наиме, као што је познато нашој јавности, поменути уџбеник је од стране стручнеи научне јавности оцијењен као крајње проблематичан и потпуно непримјерен.Једноставном анализом може се показати да је тај уџбеник, с једне стране аматерски,а с друге стране, политички мотивисан и идеолошки обојен. Колега Станић је навео једанцитат из тог уџбеника гдје се каже да су ,,црногорске војне и полицијске снаге ипаравојне снаге Републике Српске у периоду од 1992-96.године упадале умуслиманска села код Буковице код Пљеваља, малтретирали, пљачкали, убили шест људи” и такодаље и каже: „Подршку оваквој политици ДПС-а пружила је Српска православна црква“.Значи, овдје се експлицитно каже да је то што се десило резултат политике ДПС-а. А то јетешка оптужба партији која је вас предложила на министарско мјесто, без историјскедистанце, без увида у архиве, без ваљаног образложења. Али не чуди нас што оптужујуСрпску православну цркву, то смо навикли, а ево једна тужба на рачун Демократскепартије социјалиста, која је, такодје, проблематична.
Очигледне су, толико да просто боду очи, материјалне грешке у овом уџбенику.Каже: „црногорске војне снаге“. Можете мислити 1992. црногорске војне снаге, то дјецазнају да могу постојати војне снаге тек од када је Црна Гора медународно признатадржава. С друге стране се каже: ,,паравојне снаге Републике Српске”. Ако су снагеРепублике Српске, онда то нијесу паравојне снаге, то су војне снаге једне државе.Могу бити паравојне снаге из Републике Српске, и тако даље.
Дакле, проблематичност оваквих ставова у овом уџбенику огледа се у томе штоони нијесу засновани на истраживањима и изворима, већ на произвољном утиску и политичкомопредјељењу њихових аутора. Овакви су и остали уџбеници историје за основу и средњешколе. Ево ја овдје имам уџбеник за основну школу за девети разред, гдје се, напримјер, каже да се 1986. године појавио програм, Меморандум САНУ и те отрцанеприче о Меморандуму и инсинуације. ,,У њему се као интерес српског народанаглашава уједињење свих Срба у једној националној држави или живот у централизованојЈугославији”, па онда да су ,,у марту 1989. укинуте аутономије покрајинама и распуштенаСкупштина Косова“ и тако даље. Значи све материјалне грешке, измишљотине и инсинуације.Што се Меморандума на примјер тиче, та тврдња је измишљотина здруженепропаганде разних антисрпских фактора на Балкану и свијету. Ја овдје имам текстМеморандума и могу да вам га дам, можемо заједно да видимо, да ту ни ријечинема о ономе што се инсинуира у овом уџбенику.
...
БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Имамо ситуацију да се смјењује директор школе,магистар историје, са једномопскурном аргументацијом, без обзира што има подршку запослених, подршку родитеља иподршку мјештана. На другој страни имате ситуацију да је ових дана за директора једнеосновне школе постављена особа која је покрала дипломски рад, дакле преписала иодбранила га на једном факултету, а онда када се установило да је то преписано,комисија на том факултету је поништила дипломски рад. Ево ја имам и о томедокументацију. Дакле, можете замислити особу која препише дипломски рад. Какви су томорални квалитети, какав је то педагог, каква је то морална свијест? Дакле,таква особакојој је годину дана било забрањено да полаже по закону - након годину дана она јенаписала неки други рад, не знам да ли је и тај преписала, није установљено, не би мезачудило да јесте - поставља се за директора школе. У најмању руку могло се сачекатида макар неколике године ради у учионици, а не да се одмах са таквим претпоставкама ипрепорукама поставља за директора школе, што је скандалозно. Ево, о томе имам свеподатке.
Што се тиче овог посљедњег коментара на ово питање, кажете ,,процедура”,,,закон“, није у томе проблем, ни у процедури ни у закону. Проблем је у томе што сезакони не поштују И, као што рекох, што професионални политички и партијски кадрови управљајусвим сферама јавног живота. Ви сте се сјетили тек сад да нешто није у реду кад је уновинама и у медијима дошло до критике овог уџбеника само зато што је овако директнои на најотворенији начин ДПС оптужен, али и поред тога, ја сам вам навео овај текст,имаизмишљотина колико хоћете у овдашњим уџбеницима.
Ево, ја имам текст Меморандума који могу да вам дам да се то утврди. Дакле,измишља се нешто чега нема и то се у уџбеницима пише,то може у политичким обрачунимау новинама, публлицистици, али да у уџбенику пише да се Меморандум залаже зауједињење свих Срба, а свако ко жели да утврди истину, видјеће да тога нема овдјеуопште. С друге стране каже: ,,укинуте покрајине 1989”. Ваше колеге посланици, пола њих,зна да није тако, вјерујем да је Радивоје Никчевић лично знао, док је радио у СавезнојСкупштини, све те предсједнике Покрајине Војводине, од 1989. на овамо. Значи, као данијесмо живјели у том времену, као да не знамо да никада аутономија ни Косову ниВојводини није укинута, само је измијењен Устав Србије у дијелу који је онемогућаваопокрајинама да владају над Републиком, што је био јединствен случај у дотадашњојсвјетској политичкој и правној теорији и пракси.
И минут за додатно питање. Дакле,с обзиром на иницијативу из Русије, гдје јепредсједник Русије Димитрије Медведев покренуо иницијативу и формирао комисију којатреба да се бави спрјечавањем фалсификовања историје,о чему је писала наша штампа,питам да ли можда неко у Влади Црне Горе размишља да покрене сличну иницијативу. Да линеко од вас у Влади размишља да испољи спремност за унутрашњи дијалог у Црној Гори,макар о овим врло осјетљивим темама које иритирају поједине народе у Црној Гори, иградјане, и свакако не доприносе хармонизацији медјунационалних односа у земљи, дочега је, макар декларативно, вашој влади веома стало.
Тражим одговор и на ово питање, а које ћу вам доставити у писаној форми да бистемогли да ми одговорите.
 Датум: 02.09.2010
Close
Close