Шеста сједница другог редовног засиједања - 15.12.2009.

БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Господине предсједавајући, даме и господо посланици, поштовани грађани.Усредсредићу се само на један аспект ове проблематике и говорићу о третирањунауке, просвјете и културе у Предлогу овог закона о Буџету за 2010.годину.Када се сагледа чињенично стање и када видимо износ опредијељених средставау овом буџету за културу, науку и образовање, неминовно се намеће закључак даВлада Црне Горе наставља свој обрачун са науком, културом и образовањем.То ме, наравно, уопште не изненађује јер ми је одавно постало јасно да уЦрној Гори знање, образовање, наука, култура и умјетост, није друштвена вриједност.Овај режим је у последњих 10 година створио такав друштвени амбијент да овекатегорије и ове дјелатности нијесу на цијени, а они који се тиме баве постају предметчудјења. Очекивао сам овакав однос Владе према просвјети, науци и култури, али радијавности морам да прокоментаришем неколико ствари.
Ево једна компарација, једно поредјење. За Министарство просвјетеопредијељено је 115 милиона евра а за репресивни апарат 122 милиона, а ми смо земљакоја, малтене, нема војску. Дакле, поставља се питање: шта ће толика издвајања зарепресивни апарат? Окружени смо пријатељским земљама, не пријети нам опасност ни одкога из окружења, унутрашње прилике су стабилне, народ је лојалан, нема никаквихштрајкова, демонстрација, бунтова и слично, или, пак, ви мислите да ипак постоји унутрашњинепријатељ који никад не мирује и који само чека згодну прилику да,, дигне главу” и,,угрози црногорски демократски пројекат”.Како год било, овај буџет показује да се Црна Гора изградјује као полицијскадржава. Она до душе то одавно јесте, и ми то сви знамо, али ево и ово је доказ да је тодефенитивно тако.Дакле, не као градјанска, демократска и европска, него каополицијска држава.
Ево још један податак који илуструје ову чињеницу.Агенцији за националну безбједност која је у народу остала позната по називуУдба, опредијељено је 6.700.000 евра. То је милион евра више него што је опредијељеноза читав здравствени систем. Дакле, милион више за Удбу него за здравство, што јевеома индикативно и што је податак који сам по себи довољно говори. То је једнаполовина средстава опредијељених за Универзитет.
Што се Универзитета тиче, очигледно је из овог предлога закона о Буџету даВлада Црне Горе иде на урушавање материјалне основе државног Универзитета, како бисе та институција у потпуности маргинализовала. На ту чињеницу је недавно указао иФорум универзитетских професора који наглашава чињеницу да Влада на овај начинурушава систем, не само Универзитет, него и читав образовни систем, што ће неминовнодовести до несагледивих посљедица по будућност црногорског друштва.Умањење средстава Универзитету за око 4 милиона евра, у ситуацији када је билореално очекивати додатна средства за наставак реформе на основама Болоњскогпроцеса, може водити само импровизацији и погубном подржавању нечега што немареалне основе у друштвеној стварности. Све се то правда глобалном економскомкризом. Овдје је увијек неко крив, од када је овај режим ту гдје јесте. Прво су биле,,неправедне и нехумане и ничим изазване санкције”, па онда тадашњи државнинепријатељи из Либералног савеза, па касније Слободан Милошевић и Србија, па ево данассвјетска економска криза. Иначе, да није тих фактора који у континуитету стављају клиповеу точкове нашег привредног и друштвеног развоја гдје бисмо ми данас били под овом,,демократском, европском и берићетном Владом.”
Међутим, у земљама које су заиста захваћене економском кризом улагањау науку и образовање, не само да се не смањују, већ напротив, повећавају се у тојобласти. Улагања у те области представљају услов економског и сваког другогопоравка. Дакле, иде се овдје на финансијско урушавање државног универзитета који је ионако довољно урушен и деградиран, и за кога професор Милан Поповић каже да јеједнопартијски и да је дат као посјед на управљање у оквиру квазифеудалног системаједној од владајућих странака.
Министарству просвјете, као што рекох, опредијељено је 7 милиона евра мањенего репресивном апарату. Иде се на опорезивање биједних зарада просветнимрадницима и на веће доприносе за њихово здравствено и пензијско осигурање, умјестода се опорезују они који су се обогатили у периоду транзиције. То се опорезивањетакодје правда економском кризом и, наводно, беспарицом, иако сви знамо да имапара.
Дакле, поштовани грађани, новца има, али је он, не само, како погрешно мисликолега Медојевић, на приватним рачунима у иностранству. Он јесте на приватнимрачунима одредјених појединаца у иностранству али богами и у штековима овдашњихтајкуна који су те штекове зазидали у својим вучјим јазбинама. Дакле, новца има, и имага за луксуз разне врсте. Ево један од доказа, новине о томе пишу,дакле пише: ,, налуксуз потрошили 4 милиона.” Дакле, Влада Црне Горе је првих неколико мјесеци овегодине потрошила скоро 4 милиона евра за службена путовања и за репрезентацију.Према томе, очигледно новца има на претек.
Илустративно је поредјење измедју средстава која су предвидјена Црногорскојакадемији наука и умјетности и Полицијској академији. За најзначајнију научну иумјетничку установу опредијељено је само 500.000 евра више него за Полицијскуакадемију. Дакле, из овог упоредјења је очигледно да Влада штеди у области науке,културе и умјетности, јер је то за Владу и ову власт очигледно трошак. Оно што је занормални и цивилизовани свијет стратешко улагање, најбоља инвестиција, то је за њих трошак.
Осим тога у установама науке и културе баштини се критичка свијест и критичики дух, а тоовој власти није интерес. Интерес ове власти је да се одржава поданичка свијест, а не дасе развија критичка свијест кроз науку, културу и умјетност. Дакле, фаворизује се онасвијест која сматра да предсједник Владе, рецимо даје пензију. ,,За кога ћеш, вели,гласати стрина” чујем разговор уочи посљедњих избора у једној продавници. ,,За Милабогами, он ми даје пензију.“ Дакле, интерес ове власти је да се одржава таква једнасвијест, јер у том дијалогу садржан је сав јад и биједа нееманциповане Црне Горе.Значи, да се не бисмо еманциповали потребно је урушити науку, културу и умјетност, и заЦрногорску академију наука издвојити биједна средства али зато за репрезентацију, затрошкове, за Агенцију за националну безбједност ту пара не недостаје.
Осврнуо бих се још само једном реченицом и на однос Владе према Заштитникуљудских права и слобода. Како Влада третира Заштитника људских права и слобода и туинституцију која је тек загребла по одредјеним проблемима који овдје постоје најбољеилуструје цифра, односно опредијељена средства за заштитника људских права и слобода којиради, као што знамо, у изнајмљеној приватној кући, дакле нема адекватан простор зарад, што је понижавајуће, и што само по себи довољно говори колико ова власт држи дољудских права и како третира ту важну институцију. На крају, желим да кажем да имајући увиду Предлог овог закона не видимо европску перспективу Црне Горе, не можемо јесагледати из ове обимне књиге. Сложио бих се, на крају, са Владом у једном. Овајбуџет је заиста реалан, јер он заиста реално представља једну поражавајућу слику ЦрнеГоре, и у економском, и у политичком смислу. Захваљујем.
...
БУДИМИР АЛЕКСИЋ:Слажем се да се урушавање Универзитета врши на разне начине. Један од тихначина је оно о чему сам ја говорио смањењем средстава, 4 милиона мање негопрошле године се даје. То је једна ствар. Друга ствар је чињеница да постоји објективнои важно питање да се зна гдје та средства која се дају добро распоређују,гдје онаиду, како се распоредјују. То је овдје један велики проблем и то је други аспектурушавања Универзитета. Шта они с тим средствима и како раде? Урушавање се врши несамо смањењем средстава, не само финансијским гушењем, него и таквом једномкадровском политиком о којој сте Ви говорили и тим механизмима да се слободномислећипокушавају протјерати, елиминисати, маргинализовати, не мислим протјерати декретом као1946. Они то раде у границама својих реалних могућности, сукладно што би Хрвати рекли,савременом, цивилизацијском тренутку и моменту. Дакле, покушавају се елиминисатислободномислећи људи, довести послушни, апологети режима, зашто то отворено не рећи.Имам информацију тачну да 15 људи, професора са Факултета политичких наука изБеограда, овдје долази и држи предавање, а покушавају да протјерају Ковачевића,Поповића и остале слободномислеће. То је други механизам урушавања Универзитета. Типрофесори што долазе, није њих препоручила струка и наука,него апологетсво овомрежиму. Да их сада не помињем, редом су гости јавног сервиса који држе славопојкепремијеру ,,црногорском демократском пројекту“ овој власти и тако даље. То је донеукуса дошло шта ти људи причају када овдје додју. Дакле, да се они који слободномисле протјерају, доводе се други који хвале режим. То је један уходани механизам којисе овдје спроводи 15 година. Ништа није непознато, и то је тај нетолерантни простор којисе креира на Универзитету. О томе сам говорио, да се руши, урушава и суспендујекритичка свијест и критички дух.
Трећи елеменат, или начин или механизам урушавања државног Универзитета јепокушај да се изједначи са УДГ-ом. Све је то испреплетено, гушење критичког духа итд,какав се дух тамо формира. Гледам ову емисију „Реплика“ на Јавном сервису и тамосу редовно гости студенти са УДГ-а и они тако кидишу на представнике опозиције да насподсјећају на најгоре Скојевске бојовнике из 1946. године.
...
БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Господине Пуришићу, пажљиво сам вас слушао и примјећујем да је ваше излагањеинтонирано тако као да нијесте дио власти и као да не долазите са сјевера. Овдје се честоексплоатише и фигурише једна синтагма- равномјеран регионални развој. Када осмотримоовај буџет, ми видимо да се на томе не ради и то не можемо препознати у овомбуџету. Шта сте ви као дио власти урадили да се реализује равномјеран регионални развој?Колега Медојевић је рекао да је сјевер најсиромашнији дио Црне Горе, што је тачно. Штасте ви урадили за тај сјевер? Очекивао сам вашу подршку за моју иницијативу да се макаротвори Универзитет у Шавнику. О томе се нијесте изјашњавали. Јесте ли се макар залагалида се отвори Универзитет у Плаву или Гусињу? Реализујте то и не тражим подршку заУниверзитет у Шавнику, ако макар једна универзитетска јединица буде реализована завријеме ваше Владе у Гусињу. Дакле, инсистирајте на томе, имате моју безрезервнуподршку, а не тражим подршку за Универзитет у Шавнику. Покажите на примјеру како себори за интересе краја одакле долазите и урадите нешто ви у овој Влади. Не очекујем одове власти да ће реализовати ниједно предизборно обећање, али од вас као од озбиљнестранке, Бошњачке странке, гдје је гро бирачког тијела на сјеверу, очекујем да нештоурадите за сјевер. Знате, као што знам и ја, да новца има. Он је на приватним рачунимау иностранству и у штековима и бункерима овдашњих тајкуна у земљи. Тражите паре навиђело од стране ваших коалиционих партнера. Ви сте власт, и очекујем од вас да нешто утом правцу покренете и урадите. Ваљда вјерујете политичкој опцији којој припадате, ја јојдијелом вјерујем. Све оно што су уочи референдума обећавали, мислим да има нешто одтога. Говорили су - само да се одвојимо од Србије, биће птичијег млијека. Ми смо малаземља, 600.000 становника, то је као град Ниш, биће пара,, да нам плива иза ушију” -тако су говорили ,,суверенисти” .
Према томе, пара има, ви сте дио власти, и очекујем да с тим новцем нештоурадите, макар на развоју сјевера одакле долазите, да осване Универзитет у Плаву или уГусињу. То је онај патриотизам о коме су многи овдје говорили, регионални патриотизам,ако га тако можемо назвати. То ,, гањам” и форсирам, што би рекли у Босни, за мојзавичај одакле долазим.
...
БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Господине предс'едниче, како се потписујете у посљедње вријеме са оним с саакцентом, господо посланици,Господине Зарубица, кажете ,,планира се на сјеверу”. Чињеница је да се планира,али је чињеница такође да што ви више планирате, на сјеверу је све горе. Дакле,исељавање се наставља. Ви сте из краја из кога и ја потичем, дакле из шавничке општине.Ви тамо планирате ево десет година, а из нашег родног мјеста сваког дана некоодлази.
Шта ради у Шавнику? Ништа. Шта сте реализовали од тих планова у посљедњевријеме? Апсолутно ништа. Дакле, ако живи 500 становника у читавом граду, онда туочигледно нешто није у реду.
Имате на страни 270 образложење буџета. Дакле, ту су наведени пројекти који ћесе реализовати преко Дирекције јавних радова и то је тих 10.000.000. Пола од пројекатакоје сте навели прошле године није реализовано, а сада сте поново те исте кандидовали, ачак има и пројеката које из године у годину преносите. Дакле, прошле године, па ове, пасве тако, из године у годину. То је то што Ви говорите да ви планирате. Значи, ви самопланирате. Шта је то конкретно реализовано да би сјевер оживио? Гдје је живот на сјеверу?Шта је од тих пројеката преточено у конкретни живот, да тамо људи раде, да сезапошљавају? Ја видим само цифре. Читамо у новинама, видимо шта се ради. Дакле, читавдробњачки крај, само исељавање и ништа од тога.
Ја сам имао конкретан план који ви нијесте подржали. Ево, имам конкретанпројекат, како се то данас модерно каже, универзитет у нашем Шавнику. Од привреденема ништа. Можете ли ви неку фабрику да отворите? Можете ли неког инвеститора изиностранства да доведете, па да он уложи у тај регион? Не можете ништа. Ја тврдим даможе универзитет, али ја нијесам на власти него ви. Значи, не можемо да извозимо,техничку робу не производимо, индустрија не постоји, али ми имамо потенцијал који малокоји народ у Европи има. То је знање. Дакле, ми смо се освједочили кроз вјекове каонарод који може да производи знање. Мислим да је наш крај идеалан амбијент да серазмахнемо у научном погледу, да се тамо бавимо науком пола године. Само саФакултета политичких наука из Београда има 15 људи који овдје предају. Има тихпензионера који долазе из Београда. Два авиона Монтенегро Аирлинес-а и ЈАТ-а не би ихпокупили колико је гостујућих професора. Замислите, пола године да се посвете науци уШавнику, јер немају ђе када се затекну најесен тамо, немају куд до Ђурђевдана.Можете мислити колико би ту научних радова и пројеката било остварено, јер наука је, каошто знамо, подвиг као и умјетност. То је једна врста монаштва. Да се људи посветепола године нечему. Ја мислим да је то наш најбољи ресурс, али потребна је вашаполитичка воља да реализујемо неки конкретан пројекат.
...
БУДИМИР АЛЕКСИЋ:
Је ли сада заједнички или ...?
Ми смо предложили да се у Буџету 500.000 евра одузме од Агенције занационалну безбједност и пренесе, да Црногорској академији наука и умјетности.Средства предвидјена за рад Црногорске академије наука и умјетности у свомукупном износу нијесу ни изблиза не одговарају стварним потребама ове најважнијеинституције, институције наука и умјетности у Црној Гори. Та средства су нарочито мизернаако се има на уму потребе ЦАН-у да ангажује један број научних радника и сарадниказа израду пројеката и научних студија неопходних за укупно сагледавање друштвенестварности Црне Горе и пројекције њеног будућег развоја.
Ми сматрамо да од Агенције за националну безбједност, којој је опредијељено6.800.000 евра, треба узети 500.000 и пребацити Црногорској академији наука. ТаАгенција неће то ни осјетити. Она има пара довољно, а иначе не ради и не остварује својузаконску и уставну функцију, и мислим да је најбоље колега Радуновић рекао да би јепросто требало укинути. То је служба која умјесто да ради оно што раде у нормалнимземљама, она се овдје бави, подсјетићу, пласирањем лажних информација, дакле,дезинформација, о имовину, о моралним карактеристикама, сексуалној оријентацији људи закоје режим процијени да их треба дисквалификовати из политичког и јавног живота. Бави се,као што знамо и видимо, учествовањем у изборном процесу у корист владајуће партије,прислушкивањем опозиционих политичара и других ,,народних непријатеља”, како они тосматрају, заметањем трагова разних криминалних дјела тако што их сродне службе изиностранства искључују из заједничких акција, и тако даље. Осим тога, поштовани грађани,то је важно да знамо, ви порески обвезници, свако јутро плаћате неколико хиљада кафаразним телалима Агенције за националну безбједност, који по кафанама сједе, пију кафуи шире дезинформације о опозиционим политичарима и другим људима за које оцијене да сунепријатељи овог режима. Дакле, умјесто те кафе што плаћамо њима, требало би усмјеритиодређена средства за научне пројекте Црногорске академије наука. Рецимо сад суиздата три критичка издања Његошевих дјела "Луча микрокозма", "Горски вијенац" и "Лажницар Шћепан мали". Сада је на реду "Огледало српско" и мислим да је за једну уводнустудију и коментаре "Огледала српског" боље опредијелити та средства него овимагентима државне безбиједности.
 Датум: 01.09.2010
Close
Close