Пета сједница другог редовног засиједања - 09.12.2009.

ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:
Господине потпредсједниче, ево користио сам техник, али сам сачекао да се прво обрате Скупштини. заинтересовани представници одбора на којима се овај закон расправљао. Овај закон је, измедј осталог, расправљан и на сједници Одбора за ставна питања и законодавство. Тада сам био прилици да са помоћником или помоћницом министра за здравље разбијем неке своје дилеме и мотив мог јављања ми је право потреба да сазнам сдбин онога што сам тада изложио као недостатак овог текста и потреб за његовим додатним дефинисањем.
Наиме, ријеч је о члан 5, с тим што се апсолтно слажем и са дијелом примједби изнесеним на Одбор за здравство да би евентално ов лист прекрсора који с предмет овог закона вјероватно требало присајединити овом текст закона да би чинили јединствен цјелин ради лакшег сналажења.Када нешто морате да тражите   пет, шесттекстова то отежава читав посао.
У члан 5., гдје се наводе слови које треба да испњавај они који се баве производњом и прометом прекрсора, стоји производјач прекрсора који с отрови, а такодје и производјач прекрсора прве категорије, треба да испни одредјене слове. Знате, законска одредба "треба" није истог степена обавезности, и то није само језичка категорија већ и правничка, као и одредба "мора". Јер нешто што треба, не значи да и мора, а нешто што мора значи да и треба и да мора. Ја сам и тада предложио, предлагач закона лиц помоћника министра здравља није се изричито одредио према томе, али ја мислим да право због степена озбиљности и важности ове материје ова категорија мора бити подигнта на већи степен обавезности и мора да садржи ов одредниц да онај који се бави производњом, прометом "мора" да испни одредјене слове.
С тим вези, члан 33 овог истог закона којим с третиране казнене одредбе, гдје се првом подстав овог закона каже да ће се новчаном казном од двестастрког до тристастрког износа минималне зараде Црној Гори казнити за прекршај правно лице ако "не одреди лице одговорно за чвање, складиштење, промет и извјештавање, водјење евиденције о промет и тако даље".Чинило ми се, и даље ми се чини, да кажем, бесмисленим да ово стоји као могћност злопотребе, јер је одредјивање овог одговорног лица слов за добијање дозволе за бављање производњом и прометом прекрсора. Ако је нешто слов за добијање дозволе, онда предметом казнене одредбе може бити само онај који м је омогћио да т дозвол добије без испњења овог слова. Већ сљедећа одредба, наравно, сљедећи став овог члана да ће се истом казном казнити лице које не пријави министарств односно агенцији промјен лица одговорн и тако даље, већ има смисла.Али да правно лице које жели да се бави производњом и прометом прекрсора добије дозвол а да претходно не испни овај слов који је садржан члан 5, и да због тога бде санкционисано, једноставно нема смисла.
ПРЕДШЕДАВАЈУЋИ ЖЕЉКО ШТУРАНОВИЋ: Захваљјем колеги Лабдовић. Молим да зме ријеч посланик Пповић. Изволите.
...
ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:
Поштовани предсједавајћи, поштовани посланици, ја сам, циљ рационализације ове расправе, хтио да приложим дисксиј. Међтим, као члан Одбора за ставна питања и законодавство, осјећам се прозваним да кажем пар ријечи.
Ми смо, прије скоро два мјесеца, имали на дневном ред   на Одбор  Предлог измјена и допна Пословника Скпштине Црне Горе, које с  поднијеле колеге из Покрета за промјене. Тада смо констатовали да је   ток  шири разговор и консултације у оквир  и Колегијма и међстраначких грпа, да се измјенама и допнама Пословника приђе на један озбиљнији и свеобхватнији начин. То је био разлог због кога је и предлагач тада пристао да се његов предлог повче из расправе, а и ми на Одбор оцијенили да је то цјелисходно и да би том питању требало пристпити на начин на који се и до сада пристпало и постпало, када је ријеч о изради, измјенама и допнама Пословника о рад Скпштине. Он, бар по мом мишљењ, не смије само бити ствар воље већине. Он је, ипак, акт који одређје наш заједнички начин дјеловања и рада   овом парламент и мора се донијети  з постизање највећег могћег консензса. Како је ово што с  предложиле колеге Секлић и Бановић очигледно изашло из оквира оног чисто техничко-правног   саглашавања са Уставом, дошли смо у ситациј којој смо се нашли и када су у питању   измјене и допне изборног законодавства. Малтене да нијесмо макли од старта због недовољног тмачења мандата који је добила Радна група за израд изборног законодавства. Да ли је то само пко   саглашавање текста са Уставом или се ишло и настојало ићи   неке дбље и свеобхватније измјене, што се десило и са овим Пословником?
С тога, у име НОВЕ, предлажем, пошто није шећер у каф, што би рекли Подгоричани, а предвечерј  смо овогодишњег рада Парламента, да ово одложимо за прољећно засиједање, а да се, у међувремен, поступи на начин на који се и до сада поступало, када је ријеч о изради, измјенама и допнама Пословника о рад  Скпштине, да се формира једна група коЈа ћуе размотрити све предлоге заинтересованих да се овај Пословник   подоби новонасталој реалности, како техничко-правном, тако и   сштинском смисл, и да се процијени   којој мјери,   којим дјеловима и којим сегментима овај Пословник треба иновирати и прилагодити га новонасталој ситацији, и са ставно-правног становишта, а и са становишта измијењених, политичких, демократских и свих осталих  слова којима Скпштина ради.
Молим вас, предсједниче, да размотрите и ту могућност, да ово повчемо са дневног реда, а да постпимо на начин на који смо и до сада постпали   Скупштини.
 
 Датум: 01.09.2010
Close
Close