Четврта посебна сједница другог редовног засиједања - 27.10.2009.

ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:
Господине потпредсједниче, господине министре, колеге посланици,Претпостављао сам да ће овај проблем који је недавно искрснуо везан загранично подручје између Црне Горе и Србије и њене јужне покрајине Косова и Метохије,бити актуелан и да ће бити питања на ту тему, па сам настојао да ово моје веомадецидно прецизирам. Очекујем од Вас одговор не овог типа који сам сада чуо, већвеома прецизан одговор.
Моје питање гласи: ,,У којој је мјери, на који начин и на којим све подручјимадржавна граница Црне Горе спорна и да ли ће поводом спора око граничне линије упростору општине Рожаје Влада поново прекршити норме међународног права и о томепреговарати са Владом нелегалне државне творевине зване независно Косово"?
Мотив да Вам поставим ово питање осим актуелности овог проблема јесте усљедећем. Прво, господине министре, иницирала ме је Ваша изјава објављена у дневнимновинама да ћете Ви, уколико се појави спор са тзв. косовском републиком, о томеразговарати са Приштином. Управо данас сте овдје рекли да се у својим међународнимпотезима, између осталог, ослањате и на налазе Бадинтерове комисије која јеадминистративне границе бивших република СФРЈ прогласила међународним границама игарантовала њихову неповредивост. Стварно ме интересује зашто, на који начин и наоснову којег правног и међународно правног документа ћете, уколико дође доескалације овог граничног проблема, а будите увјерени да хоће, преговарати о томе саПриштином, а не са оним ко је једини међјународно релевантан фактор за рјешавање тогпроблема, а то је Република Србија?
Ово говорим и из личних разлога. Није спорна територија са јужном српскомпокрајином Косовом и Метохијом у подручју општине Рожаје, већ и у подручју села изкојег долазим. То је, можда Ви не знате, село које је тик уз саму ту границу. Већ дугиниз година значајан дио територије нашег села је узурпиран од стране Албанаца са територијеРугове и Косова. Гранична полиција се, према Извјештају МУП-а, куне како неће дати нипедаљ територије Црне Горе и немоћно посматра како они бесумично одвлаче шуму,како су узурпирали пашњаке, како тамо праве саобраћајне и остале инфраструктурнеобјекте и како се понашају као своји на своме.
Према томе, господине министре, није тачно да нема спора. Има спора.
Интересује ме да ли то ескалира до мјере до које је већ на неким подручјима дошло и да лићете сада преговарати са Србијом или са тзв. државном творевином?
...
ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:
Господине министре, добио сам од Вас тачно онакав одговор какав сам иочекивао. Ја Вама о једноме, а Ви мени о уштипцима.
Питао сам Вас децидно: - Ако дође, а доћи ће до ескалације овог питања, са кимћете га ви рјешавати? Ви то овдје не желите да кажете, јер је више него очигледно да ћете торјешавати у разговорима са Приштином, чинећи још једанпут еклатантну повредумеђународног права, као што сте учинили онога тренутка када сте и признали туквазидржавну творевину звану независно Косово.Шта ће се десити у том случају, господине министре, након очекујуће одлукеМеђународног суда правде у Хагу, која ће несумњиво бити на страни права Србије даштити свој територијални интегритет и неповредивост својих граница и да се на тај начин на који јето урадила Приштина не може радити? Да ли ћете тада то што ћете преговарати и договорити саПриштином морати да повлачите назад? Ви бјежите, наравно, као ђаво од крста од тихпитања, као министар и као човјек који је на челу ресора који се бави спољном политикомЦрне Горе. Знам да је чување границе ствар Министарства унутрашњих послова играничне полиције. Господине министре, Ви морате да будете обавијештени да већ четири-петгодина огромна територија мога села је запосједнута и да Министарство унутрашњихпослова немоћно гледа на то, заправо моћно или немоћно, питање је воље или невољехоће ли или неће. Тамо се сусједи понашају као да су на својој територији.
Према томе, тражио сам од Вас и знао сам да нећу добити конкретан одговоркоја је адреса за рјешавање граничних спорова између Црне Горе и јужне српскепокрајине Косова и Метохије. То је, по нама, ако постоји спор, а и сами сте рекли дапостоји Међудржавна комисија која је требала да дефинише међудржавну границу измеђуЦрне Горе и Србије, спор између Црне Горе и Србије. Ви тврдите да је то спор између ЦрнеГоре и Косова. Ми се око тога никада нећемо сложити. Очекивао сам од Вас да ми самојош једном потврдите ту вашу безумну одлуку да о свему томе и даље преговаратеискључиво са Приштином.
...
ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:
Господине предсједниче, колеге посланици, господине министре,У складу са Пословником, а заинтересован и као посланик и као грађанин који јесудбину и личну и породичну опредијелио и везао за град Подгорицу, поставио сам Вамсљедеће питање:”Да ли Министарство здравља намјерава да, у оквиру планирања буџетаза 2010. годину, коначно иницира изградњу градске болнице у Подгорици, како би серастеретио Клинички центар Црне Горе и постао оно што му је превасходна намјена?”
У образложењу овог питања само пар реченица. Основни мотив да Вам сеобратим овим питањем, иако то није моја професионална специјалност, јесте чињеница дасам из разноразних разлога био небројено пута у прилици да будем у Клиничком центру и дасе сваки пут запањим степеном гужве која је тамо, у оним ходницима, с једне стране,а с друге стране и чињеницом да и у породици и окружењу међу пријатељима имам бројнепојединце који имају значајних проблема око регулисања неких права из ове областипотребе да се квалитетно лијече и да дођу до квалитетне здравствене услуге.
Такође, као грађанин Подгорице сматрам неприхватљивим да град од 150.000становника и општина којој још гравитира најмање 50 до 60.000 нема нешто што се зовеградска болница. Уважавајући чињеницу да постоји доста развијен тај тзв. примарни секторздравствене заштите и да су многи домови здравља у фази реконструкције и проширењакапацитета, ипак сматрам да је недопустиво, неодрживо, без обзира на све аргументекоје сте ми Ви подастре и у Вашем одговору да један град какав је Подгорица неманајелементарнију, да кажем ствар из здравствене заштите, а то је могућностхоспитализације и болничког лијечења, осим у Клиничком центру Црне Горе. НаглашавамКлиничком центру Црне Горе, а не Клиничком центру Подгорица. Захваљујем и очекујемодговор.
...
ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:Господине министре, прије него што прокоментаришем Ваш одговор, морам заистаса задовољством да констатујем да је ваше Министарство, с обзиром да ја не постављампрви пут питања везана за надлежност Вас и ваше службе, заиста једно од одговорнијих уовој Влади и морам да изразим задовољство степеном одговорности коју показујетепрема институцији посланичког питања и институцији посланика. То је заиста задовољство,вјерујте, дужан сам то људски и политички да кажем, али нијесам задовољан одговором. Јасам задовољан Вашим трудом који сте исказали међутим, одговором нијесам. Интенцијамог питања није била усмјерена само на развојне проблеме Клиничког центра. Чињеницаје да они постоје и да су објективизирани и чињеница је да се ради кроз ово што сте реклиизградњу ових клиника итд. итд. Али, постоји проблем онога што Ви кажете, а то је да виочекујете од процеса оптимизације и рационализације секундарног и терцијарног нивоа дадонесу растерећење Клиничког центра. Чињеница је да у појединим општинама, појединимопштинским и градским центрима широм Црне Горе постоје нерационални болнички капацитетикоји су неискоришћени. Али је такође чињеница да је демографска ситуација таква и да судемографска кретања таква да сваки други становник Црне Горе малтене живи уПодгорици или је на неки начин везан за Подгорицу. Не помаже онима који су болесни уПодгорици чињеница што у Пљевљима, у Беранама, у Бијелом Пољу има празних кревета.Нећете их ваљда одавде возити у Пљевља. Ви, такође знате проблеме са институцијомизабраног доктора. Нарочито овдје у Подгорици и чињеницом да изабрани доктор који имаизмеђу 800 и 1000 пацијената на свом списку, колика је његова могућност да самодневно комуницира са њима, а камоли да им пружи неке друге услуге. Знате шта сенајчешће дешава? Да су они само пука трансмисија између пацијента и специјалисте. Онидођу, напишу малтене у ходнику упут, па се ти старај и сналази како ћеш да дођеш доспецијалисте и специјалистичког прегледа. Знате, господине министре, распитао сам сејутрос, да бих поткријепио ово о чему говорим, данас се заказују прегледи за фебруар имарт идуће године. Ви сте љекар. Мислим не треба ја Вама да објашњавам која је, дакажем, који је значај тог медицинског резултата за предупређивање или лијечење болести,ако треба да пацијент, од данас 28. октобра чека да се његово стање преконтролише иутврди рецимо 15. фебруара или 1. марта. Чињеница је да ће, нажалост, /прекид/
 Датум: 26.08.2010
Close
Close