Трећа сједница другог редовног засиједања - 22.10.2009.

ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:
Господине потпредсједниче,
Колега Бановићу, Ви сте заиста у свом излагању кренули од праве ствари. Ја самрачунао да ћете у том правцу и да наставите и да размотримо питање које је претходилосвим овим питањима. Ја не знам да ли Ви консатујете и да ли констатује и предсједништво ида ли констатујемо сви скупа да ми овдје два и по сата радимо, а нијесмо усвојили дневниред овог засиједања. Ми нијесмо завршили расправу око тога имамо ли ми формално правноутемељење да данас расправљамо о овоме, а ушли смо у меритум ствари. Испада као дасмо ми већ добили готов предлог Радне групе и да сада овдје имамо дилеме да ли ова илиона аутентична заступљеност, који су то проценти, итд. Далеки пут је до тога. Да је тоготово ми данас не бисмо имали проблем врсте да морамо да продужавамо важењеУставног закона за спровођење Устава. Оставимо ми то, ако се сагласимо да је овосве претходно у реду, Радној групи да она усаглашава и даље и да то доведе до највишестопе могуће сагласности, па ћемо о томе отворити расправу овдје на пленуму. Али,молим вас, ми нијесмо ријешили основно, господине предсједавајући. Ја Вас молим даприје свега данашњи рад уведемо у норме Пословника. Нијесмо усвојили дневни ред. Виимате избор или да даље наставите правно насиље захваљујући чињеници што имате већину, аона није 59%, него је 100% захваљујући томе што са тих 58-9 посланика можете даизгласате све. Или стварно да овај предлог усагласимо са оним што представља законску ипословничку норму па да онда усвојимо дневни ред и да се онда у складу са тимдневним редом изјаснимо и да расправљамо о овоме. Ово је стварно апсурд мимо свихапсурда.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ЖЕЉКО ШТУРАНОВИЋ:Захваљујем.
Прије него што ријеч дам посланику Бановићу за одговор на коментар, самоједно појашњење.
Изјаснили смо се о предлогу дневног реда. Гласало је укупно 60 посланика - 42за, 17 против, један уздржан на почетку. Дневни ред је утврђен и радимо по утврђеномдневном реду.
Изволите, посланик Бановић има право на одговор на коментар.
БОРИСЛАВ БАНОВИЋ:Захваљујем што сте отклонили једно питање које је било врло тешко од посланикаЛабудовића. Ја сам се на тренутак збунио, али присјетили смо се сви оне табеле горе иначина гласања. По мом суду се не ради о кршењу Устава у овом случају, колегаЛабудовићу, у члану 155 дио ВИИ када се говори о предлогу за промјену Устава.Предлог за промјену Устава може поднијети предсједник Црне Горе, Влада илинајмање 25 посланика. Значи, уставотворац је јасно рекао како се мијења Устав. Реклаје Влада, предсједник или 25 посланика.
На другом мјесту ИИ глава одвојена сасвим - Уставни закон за спровођењеУстава доноси се Уставним законом. Уставни закон за спровођење Устава доносиСкупштина већином гласова свих посланика. Дакле, уставотворац. Уставотворна скупштинаније предвидјела већину, посебну већину за доношење овог закона, својствено томеважеће већине као и за доношење других закона. Да је хтјела ову двотрећинску већину,да је хтјела ових 25 посланика за иницијативу, Уставотворна скупштина би овдје написала 25посланика је потребно за иницијативу за промјену Устава. То је сасвим логично као што јеједнако тако прецизно написала Уставотворна скупштина уставописац, да скратим једнуријеч, дакле да се доноси Устав са двије трећине у члану 155 или неком другом 156, а учлану 158 да се доноси апсолутном већином. Оно што се јасно хтјело рећи, рекло се и тоје јасно оно што није речено, значи иде аналогија у односу на друге законе. Ту заистанема никаквог кршења закона и у том смислу ми можемо расправљати о норми и форми.Знате и ви да суштина није да ли ћемо ми данас и још 15 посланика потписати, што можемосада урадити је ли, да ли ћемо расправљати још три сати па ући у сјутрашњи дан или нећемо,него суштина је да имамо ми тај проблем и хоћемо ли да га рјешавамо или не и што некожели са тим проблемом? Да ли жели да изазове… /Прекид/ желим да ово питање ускладимоса Уставом ....
...
ЕМИЛО ЛАБУДОВИЋ:
Господине Брајовићу ја нажалост само могу дјелимично да се сложим са вама.Сложићу се у оном дијелу када сте оспорили правоваљаност овога о чему смо данасрасправљали али се не слажем са оним што сте изнијели у наставку. Није овдје спорноизборно законодавство, то ће доћи на дневни ред, кад и ако додје. Овдје је спорно, јасам прије, када сам направио дигресију типа да ли ми данас имамо утврдјен дневни ред,имао дилему да ли је докуменат који је нама поднесен, предложен у складу са важећимпрописима и у складу са Уставом Црне Горе.
Тим прије што је према тумачењу Уставног суда, закон за спроводјење Уставадигнут на ниво Устава, о коме се он не изјашњава већ је Скупштина прва и посљедњаадреса која то може да тумачи и одлучи. Оно што сам тражио и што тражим и даље, јесте даме подржите и да се овдје прије свега формално изјаснимо. Ја знам да они имају већину ида могу да ураде шта год хоће, али макар нека стоји адресовано на било кога, не наСкупштину у цјелини, да је овдје данас прекршен Устав и Уставни закон, али да се пријесвега формално изјаснимо да ли је оно о чему ми данас расправљамо, предложен наначин који је прописан Уставом и Уставним законом. А онда можемо да удјемо урасправу око тога да ли то треба продужити, да ли су рокови који су овдје предложени довољнии тако даље. Нијесмо урадили претходну ствар, па господине предсједавајући имамопроблем. Овдје је озбиљно и веома озбиљним аргументима доведена у питање уставностакта о коме ми данас расправљамо.
То је питање, које је прије свих питања и о коме треба да се изјасни овај дом јернема друге нистанце.
 Датум: 26.08.2010
Close
Close