Четврта посебна сједница другог редовног засиједања - 27.10.2009.

СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Поштовани предсједавајући, потпредсједниче Владе, даме и господо,
Прво питање:
Да ли Влада има податке о међусобним потраживањима предузећа и како ће тадоговарања утицати на будућа економска кретања у Црној Гори?
Ево и образложењА, јер га нијесам упутио. Насловљено је на Владу Црне Горе, алипотпуно је јасно да се односи на Министарство финансија.
...
СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Рачунам да ће и друго питање да буде прослијеђено Централној банци пошто јевезано за број блокираних фирми у Црној Гори на дан 23.10. Јесам ли у праву или мождаможемо одмах. У реду.
Питање је било: Који је број блокираних жиро рачуна на дан 23.10., наравно односисе на црногорске фирме? Иако смо чули мало прије од премијера укановића да, поњему, ова криза и није тако страшна, вјероватно кад је рекао да смо имали и тежих ситуацијада је алудирао на вријеме санкција и на вријеме ратних дешавања на овим просторима, јабих се сложио са њим по том питању, наравно. Међутим, у смислу у каквој ситуацији сеналази привреда у Црној Гори, мислим да је ово дефинитивно можда и најтеже вријеме. Помојој процјени око 80%, ево видјећемо сачекаћемо одговор, али око 80% жиро-рачунапривредних друштава у Црној Гори је блокирано и то бих могао слободно да назовемфинансијским хаосом. Врло често се Влада у Црној Гори брани алибијем да је свјетскаекономска криза погодила и много снажније економске системе од Црне Горе и ондапочне са неким статистичким подацима. Али, ево ја бих рекао што се тиче неколико гранапривреде да није баш у Црној Гори ситуација слична као што је у другим земљама и да нијена исти начин погођена економском кризом као неке друге земље. Каже се - тржиштенекретнина у читавом свијету је опало. Да опало је али у развијеним земљама 10 до 15%у Црној Гори 90%.
Тржиште рецимо аутомобила, продаја у Црној Гори је опала 60% у другим земљамаоко 20%. Значи, не можемо да повлачимо само паралелу да то није усамљен случај уЦрној Гори, већ да је тако нешто и у читавом свијету.
Ми смо прије можда два или три мјесеца, мислим да је било питање исто за господиинаЛукшића, поставили питање: Да ли Влада Црне Горе може да учини нешто да помогне играђанима и привредним друштвима? Рецимо, најлакше би било уколико би успјела да удоговору с банкама репрограмира дио кредита, који гуше црногорску привреду и грађанеЦрне Горе, на начин што би повукла од Међународног монетарног фонда или од некепословне банке под много повољнијим околностима него што могу привредна друштва ибанке из Црне Горе и на тај начин омогућило да се репрограмирају код пословних банакаобавезе привредних друштава и да се на тај начин ријеши заиста хаос. Јер, са оволикимбројем блокираних фирми, једноставно не може да се очекује никакав напредак и мислимда је крајње вријеме да Влада Црне Горе повуче још неки потез. Ја немам ништа противтога, што је првој банци упућена помоћ и мислим да треба да јој се упути помоћ али иосталим привредним субјектима. Хвала.
...
СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Господине Лукшићу, ја имам информације да није ствар само у томе да се добијекредит него и под којим околностима. Како сада ствари стоје, привредна друштва тешко даод пословних банака могу да добију кредит са каматом мањом од 12 до 14% нагодишњем нивоу.
Слажем се, видим како реагујете рукама, то је то што можемо сада даобезбиједимо, ја се слажем. То је нешто што Црногорска привреда не може да издржи. Иовај мој апел да се Влада задужи је у смислу да обезбиједи значајно повољније услове. А14% камата годишња није нешто што ће да извуче црногорска привредна друштва из кризе,то је сигурно.
Још једна ствар, требало би на неки начин, макар, да се олакша привреднимдруштвима да компензују своја потраживања и дугове са државом. Ви сте ми рекли прошлипут да је то омогућено, то је тачно, али је врло отежано. Значи, да се олакша, кадагосподин Мугоша, ево није ту, пошаље налог за наплату неких такси, то се радимоментално. Значи, то се скида са рачуна, блокира се фирма. Уколико предузеће имапотраживања од стране државе, врло је мукотрпно наплаћивање. Значи, само да се нађенеки начин да то буде олакшано. Хвала.
...
СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Хвала, предсједавајући.Даме и господо, ја сам и поставио због тога питање Влади Црне Горе, јернијесам био потпуно сигуран ко ће да се сматра надлежним за одговор.Значи, питање је било: Да ли Влада има податке о међусобним потраживањимапредузећа и како ће та дуговања утицати на будућа економска кретања у Црној Гори?Нажалост, посљедњих мјесеци најчешћи разлог за комуникацију међу одговорнимљудима у привредним субјектима у Црној Гори није повишени ниво пословне активности,него простим речником, утјеривање дугова. Свако јутро, свако одговорно лице у билокојем привредном субјекту у Црној Гори суочава се са неликвидношћу у својој фирми илимакар у већини, од 80 до 90%, и покушава, на било који начин, да дође до некихсредстава да му предузеће преживи ову тешку кризу. И, на жалост, кад чује с друге странесвог колегу дужника, одговор је увијек с користи, а то је - платио бих ти радо, али и менидугују други, и све тако у круг. То је једно врзино коло из којег ћемо сви врло тешко даизађемо.
Због тога је мене занимало ово да чујем колика су та укупна унутрашњадуговања и како Влада Црне Горе мисли из тога да изађе и на који начин ће то да утиче наизлазак из ове кризе.
Ми смо у једној заиста тешкој ситуацији. Из одговора господина Лукшића смо чулида 11.825 предузећа у Црној Гори је блокирано, могу да кажем на данашњи дан, то јебило у петак. То је, ја сам мислио око 80, а то је преко 85% рачуна у Црној Гори. Како изтога даље, то је заиста тешко описати. Мени страшно тешко пада што се овдје покушава дасе ублажи слика о привредној ситуацији у Црној Гори и самим тим мање се ради на рјешавањуте кризе. Треба да кажемо јасно да комплетна привредна активност у Црној Гори сепрошлих година сводила на то да смо трошили паре које смо добили из иностранства закуповину некретнина које су нам дједови оставили. Значи то је комплетна привреднаактивност у Црној Гори била. Црна Гора није производила, осим у туризму, никакву новувриједност и живјела од ње. И моменат настанка кризе, кад су престале стране инвестиције,значило је и потпуно, скоро да могу да кажем, умирање привредних активности у ЦрнојГори. Сад се све врти у круг, један зове другог у помоћ.Надам се да ћу чути од господина Вујовића шта спрема Влада и како ћемо дапревазиђемо ову ситуацију. Хвала.
...
СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Желим да захвалим министру Вујовићу на искреном одговору. Посебно да кажемда сам изузетно задовољан што сте дали тако реалан одговор какав би требало да сестално очекује без икаквог уљепшавања о томе који је најбољи начин који осликаватренутну привредну ситуацију. Ја не желим да ико помисли да се ја или било ко из мога клуба,радује тешкој ситуацији у Црној Гори. То је заиста сулудо. Ми сви желимо да се што пријеизадје из кризе и моја настојања и моје питање иде у том правцу. Ви сте поменули помоћкоју сте врло важним субјектима кренули да остварите или сте већ остварили. Проблем је,можда то није питање за вас као министра економије, можда више политичко запредсједника Владе, да ли има воље да се помогне и физичким лицима која су у страшнимпроблемима, исто као и привредна друштва?
Још једанпут хвала на одговору.
 Датум: 26.08.2010
Close
Close