Прва сједница другог редовног засиједања - 13.10.2009

СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Господине предсједниче, уважени посланици,На почетку желим да саопштим да посланици Нове српске демократије неће гласатиза предлог овог закона, а ево и зашто.
Мислим да сви знамо да је НАТО савез формиран уговором 1949. године, да јесуштина тог уговора садржана у тој фамозној тачки 5. гдје се каже: „Чланице се слажу даће се оружани напад против једне или више чланица у Европи или Сјеверној Америци сматратинападом на све чланице“. То је суштина читаве приче.
Сјећамо се да је прва војна агресија НАТО-а у Европи после рата била наРепублику Српску, а 1999. године на Савезну Републику Југославију. Да се подсјетимода је том приликом погинуло 1002 војника, 114 полицајаца, око 2300 цивила, од тога 700дјеце младје од 15 година, а око 5000 градјана је обогаљено агресорским бомбама.Срушено је преко 140 здравствених објеката, а на Косово и Метохију бачено око 30хиљада килограма озрачене муниције. Водјен је уранијумски, електромагнетни и диоксинират против једне суверене државе.
Ради информације, диоксин је термин за изузетно токсично једињење које је веомапостојано у животној средини…(Прекид) указују да је један од најважнијих резултатаприпреме кандидата за улазак у НАТО и који јако олакшава дијалог са њима, слабљењесопствене војске до те мјере да није у стању да брани, а камоли одбрани своју територију.Сви знамо какво је стање у Црној Гори – мала војска, од које ће безмалотрећина бити у ротацији у оквиру окупационих снага у Авганистану. Црна Гора којабезбједност својих грађана и имовине ставља на милост и немилост другим субјектима ванграница Црне Горе, своју судбину препушта НАТО-у, односно Сједињеним АмеричкимДржавама које се у региону ослањају на, историјски гледано, Црној Гори не башпријатељски фактор. Шта то значи? Све земље које су везале своју судбину за спољнефакторе немају сигурну будућност. Барем нас историја цивилизације поткрепљује обиљемтаквих примјера.
У политичком смислу интеграција у НАТО представља губљење суверености, несамо над војском и све то не због циљева иза којих стоји укупни НАТО, него СједињенеДржаве, јер скоро је немогуће на примјер у Европи пронаћи француску, италијанску илигрчку базу. Дакле, НАТО није политичка организација, нити политичко удружење. НАТО јеприје свега офанзивни, агресивни војни савез. То се сасвим јасно види из податакаМинистарства одбране Сједињених Држава. Према тим подацима војници СједињенихДржава налазе се у 135 земаља свијета. Многе су од њих заиста потписале тај СОФАспоразум, а неке баш и нијесу. Да видимо шта је то СОФА споразум.
СОФА споразум је потписан између Владе Црне Горе и Владе Сједињених Држава14. децембра 2008. године и тек тада је постао јаван, тек је тада објелодањен. Циљевиспоразума су садржани у члану 2 - Црна Гора ће омогућити Сједињеним Државамаприступ и коришћење свих објеката итд. и оно што је занимљиво – приступ и коришћење овихобјеката биће омогућени без икакве накнаде. Члан 4 прецизира следеће. У тачки 2 тогчлана стоји да особље Сједињених Држава и сва лица под уговором са СједињенимДржавама имају потпуно загарантовану слободу кретања у Црној Гори и у тачки 3 – свадокумента која буду имали са собом, све личне карте, возачке дозволе издате уАмерици, важиће и у Црној Гори. У члану 5, тачка 1 – статус особља Сједињених Државабиће еквивалентан статусу особља Амбасаде Сједињених Држава. То је можда у складуса конвенцијом из 1961. У тачки 2 се каже – Црна Гора овлашћује Сједињене Државе даврше кривичну јурисдикцију над својим особљем. Ми овлашћујемо Сједињене Државе даврше јурисдикцију.
Занимљив је члан 8 – Оружане снаге Сједињених Држава и особље су ослобођениплаћања пореза и других сличних дажбина које се примјењују у Црној Гори. Могу даизвозе, увозе, користе у Црној Гори предмете за личну употребу, опрему, средства,материјал, технологију, обуку, услуге ради извршавања одредби из овога споразума.Пазите још једну ствар – такав увоз, извоз и коришћење биће изузети од поступакаинспекције, дозвола, царина, пореза и свих других дажбина које се примјењују у ЦрнојГори. Мени ово личи на некакву тиху окупацију, право да вам кажем. У тачки 2 – све истото се односи на ваздухоплове, возила и пловила оружаних снага САД-а. Значи, немаплаћања кревета, нема такси за навигацију, коришћење терминала и свега другог што топрати, и све ће то да буде изузето од поступака било какве инспекције. Дакле, СОФАспоразум даје право америчким оружаним снагама да бораве у Црној Гори на теретЦрне Горе. Могу да раде шта год пожеле, а да због тога ником не одговарају.Само још једно везано за СОФА споразум, то је овај фамозни члан 98 Римскогспоразума. Видим да је министар правде отишао, али можда може помоћи министародбране. Ево о чему се ради. Европски комесар за проширење Оли Рен изјавио је уПодгорици, чини ми се да је то било негдје средином јула, да очекује од Црне Горе даусклади свој правни оквир и међународне активности са правом и политиком Европске уније,јер, како каже :“Ако нека држава жели да буде дио Европске уније, мора да усагласисвоју политику са политиком Европске уније, поготово када се ради о тако важномпитању“. Министар правде господин Радовић изјавио је да ће питање привилегованогположаја америчких војника бити ријешено на релацији Брисел-Вашингтон-Подгорица. Менеинтересује који су резултати тих преговора. Знамо да је још у мају 2007. године Европскаунија тражила да Црна Гора раскине споразум са Сједињеним Америчким Државама. Вишезбог јавности, наравно не сумњам да ће господин министар одбране помоћи овдје.Због јавности, посебно је Оли Рен, колико се сјећам, тада инсистирао на члану 98 којим јеЦрна Гора гарантовала да америчке држављане неће изручивати Међународномкривичном суду.
Због свега овога, Нова српска демократија се залаже за војну неутралност, јерје војна неутралност најсигурнији гарант мира, а политика војне неутралности најбољи пут дасе нека земља развија и напредује у складу са сопственим интересима. Војна неутралностпредставља израз искреног опредјељења против политике силе, угрожавања мира у свијету,агресије и рата. Војна неутралност није нити може бити уперена против других земаља инајбоље свједочи о спремности да се равноправно сарађује са свим земљама у свијетукоје поштују универзална начела међународног права садржана у Повељи Уједињенихнација.
Евентуалним приступањем НАТО савезу и војним ангажовањем на кризнимподручјима изложили бисмо се великом ризику од дјеловања међународних терористичкихорганизација чиме се угрожавају животи наших грађана и безбједност друштва у цјелини.Одустајањем од војне неутралности излажемо се опасности и ризику да се поремететрадиционално добри и пријатељски односи са великим бројем држава које нијесу у НАТОсавезу.Нова српска демократија сматра да нико не може нити има право да донесеодлуку о приступању било каквом војном савезу без сагласности грађана који о томеодлуку могу донијети искључиво на референдуму, јер овакво стање је неодрживо. Владаагресивно води политику “пошто-пото улазак у НАТО”, а све анкете и испитивања јавностиговоре супротно. Зато се Нова српска демократија залаже да се у најбржем могућемроку распише референдум, а његов резултат, какав год био, Нова српска демократија ћепоштовати.
Хвала на пажњи.
 Датум: 03.08.2010
Close
Close