Четврта-посебна сједница првог редовног засиједања 21.07.2009

СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Која предузећа у Црној Гори имају дозволу да обављају увоз, извоз и транспорт оружја, муниције и војне опреме?
Образложење:
Дневне новине "Вијести" су 15. јула пренијеле Извјештај белгијске истраживачке организације која се бави истраживањима везаним за кршење ембарга Зимбабвеу на трговину и промет оружјем и војном опремом. Та организација је констатовала да је у једном од три најзначајнија примјера непоштовања забране увоза, поред Кине и Конга, учествовала и Црна Гора.
Наводи се да је то оружје из Зимбабвеа требало да буде репарисано и у предузећу “4. новембар” у Мојковцу.
Такође, у Извјештају се наводи да је поријекло оружја додатно блокирано у црногорским регистрима дозвола за трговину оружјем и да је спорно то што је пошиљка из Зимбабвеа добила транзитну умјесто увозне дозволе. Та опрема, то оружје наводно је у Црну Гору увезено ради поправке. Како даље тврде белгијски истраживачи, додатни проблем је податак из годишњег извјештаја о спољној трговини за 2007. годину, гдје се тврди да се ради о увозу оружја из Швајцарске, а не из Зимбабвеа. Дакле, исправите ме ако гријешим, али ови наводи нијесу опорвгнути, па у вези са тим, да ли се може изрећи констатација да Црна Гора учествује у активностима дотурања оружја земљама под ембаргом?
...
СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Уколико ви нијесте надлежни, а знам ко издаје дозволу, које је министарство надлежно, а вама је с намјером упућено то питање, ако ништа друго могли сте га прослиједити ономе коме сте могли да га прослиједите.
Ја знам да је правило да трговину оружјем може обављати само фирма односно физичко или правно лице које је регистровано у Црној Гори, које има дозволу за обављање спољне трговине такозваном контролисаном робом, а што је потпуно јасно нормирано Законом о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намјене - члан 3 став 1, члан 9 тачка 5, члан 10 став 1. У том смислу може се поставити и питање да ли постоје фирме које се баве овим послом, дакле трговином контролисаном робом у Црној Гори а које нијесу регистроване у Црној Гори. Још ми је у свјежем памћењу и КОФИС и сва прича око онога. Дакле, и није да вама није намјерно упућено питање. И ви сте могли дати одговор.
...
СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Господине потпредсједниче, господо посланици, господине Нумановићу, Још увијек нијесам добио писани одговор на сљедеће питање:
Колико је евидентираних незапослених лица у Црној Гори по свим основама, без обзира на разлог пријављивања Заводу за запошљавање Црне Горе?
Опште је познат податак који су Министарство рада и Завод за запошљавање Црне Горе саопштили јавности, да је стопа незапослености у Црној Гори 10,33%, а у Никшићу чак и нижа од просјека и износи 9,81%. Не сумњам да су Министарство и Завод неком својом методологијом разврставања незапослених по неким шифрама, условно речено, дошли до овог податка у циљу релативизовања једног од најозбиљнијих проблема у Црној Гори, односно умањења и његовог представљања социјално прихватљивим. Јуче смо чули и премијера на ту тему. Човјек скоро да закључи да је питање дана када ће се званично саопштити да у Црној Гори нема више незапослених.
Морам да признам да ми је овакав приступ проблему и покушај његовог умањивања неприхватљив, да у саопштени податак не вјерујем, јер је више него очигледно да је та цифра много већа и да се као таква скрива од јавности и медија. Хвала.
...
СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Господине министре, собзиром да нијесам добио писани одговор, кажем још једном, па нијесам могао да га анализирам онако како то треба и како заслужује ова тема, молим вас да направите напор и да у писаном одговору на моје питање, поред осталог дате тачне податке о сљедећем:
Прво, о броју лица која се као незапослена или као лица која траже запослење јављају Заводу, односно која се воде на евиденцији Завода. Друго, колико лица од тог броја се јавља ради тражења запослења, а колико је оних који се не исказују приликом израчунавања стопе незапослености, односно оних који се јављају ради остварења неког од права за чије остварење је услов да је лице незапослено. Треће, за колико лица Завод за запошљавање уплаћује допринос за здравствено осигурање.
Молим вас, само још једно додатно питање - да ли је Никшић једина у општина у Црној Гори гдје је стопа незапослености испод просјека? Захваљујем.
 Датум: 31.05.2010
Close
Close