Четврта-посебна сједница првог редовног засиједања 21.07.2009

СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Ја ћу да прочитам питање и врло кратко образложење да дам. Питање гласи: Може ли се привредним субјектима који имају потраживања према Буџету Црне Горе, омогућити несметана компензација њихових ПДВ и других обавеза према држави са овим потраживањем?
Наиме, један од највећих проблема свих привредних субјеката у Црној Гори, не свих али већине, је то што држава не измирује обавезе према њима, а у исто вријеме они су принућени да своје обавезе према држави измирују редовно. Један позитиван потез Владе у том правцу би сигурно страшно олакшао пословање привреди у читавој Црној Гори и вратио би се значајан фонд новца у токове, могла би да се набавља роба умјесто да се измирују обавезе према држави у оном износу колико је држава дужна привредним субјектима.
Сачекаћу да добијем одговор па ћу да прокоментаришем.
...
СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Очекивао сам баш овакав одговор какав сам и добио.
Морам да упозорим господина Лукшића, да проба да се сјети да и ако не постоје, позитивни правни прописи који би то омогућили тренутно, да је Влада, чији је предсједник био исти као и данас, једно вријеме владала више уредбама него законима. Да је постојала воља да се овај проблем ријеши, сигурно би Влада нашла неки модус, нећу да кажем изоколним путем, али да наће законску могућност да се овај проблем ријеши. Значи, упућујем вас на то да донесете уредбу ако има политичке воље за овако нечим. Затим, помињете могућност размјене платних налога, што је иста ствар што и компезација. Ја знам да постоји таква могућност, али исто тако знам, господине Лукшићу, да она не важи за свакога. Значи, она не важи за свакога. Да би неко могао да искористи овакву могућност мора да буде у добрим односима и да познаје некога из подручне јединице пореске или царинске и, једноставно, таква рјешења која нису генерална нису добра. Не може да буде остављено на вољу руководиоцима подручних царинских и пореских јединица да некоме одобравају, а некоме не одобравају компензацију са потраживањем или, како ви то кажете, размјену платних налога.
Ја сам добио ове одговоре пар сати прије почетка засиједања и одмах сам контактирао неколико мојих колега из привреде - нико од њих до сада није имао могућност да ово уради. Не сумњам да су неки људи искористили такву могућност, али кажем вам, у сваком случају не може да се води ова врста политике на један селективан начин. Ви кажете може, ми пратимо, али ипак на крају неко одлучује ко је подобан, а ко није подобан, а ви и ја знамо ко ће да буде подобан, а ко неће никада да буде подобан. Значи, инсистирам на томе, да би уколико постоји воља Влада могла да донесе уредбу којом би то било омогућено.
Друга ствар коју сте поменули, ја сам иначе прије једно мјесец дана пласирао у јавности, али није наишло на неке коментаре из вашег министарства, ту могућност задуживања државе код медјународних финансијских институција како би се омогућило ПДВ обвезницима да плаћају са заостатком од мјесец дана своје ПДВ обавезе, или приликом продаје робе. Ја знам да то излази из суштине ПДВ-а, практично враћамо се на причу о порезу на промет, али због ове катастрофалне ситуације у којој се налази привреда, иако сам сигуран да ћете пробати разним статистичким подацима да ме разувјерите, мислим да би то био најбољи начин дистрибуције помоћи од стране Владе према привредним субјектима, јер би једноставно толику количину помоћи у виду кредита за ПДВ добили привредни субјекти онолико колико раде, јер свака досадашња расподјела ове или оне врсте помоћи од стране Владе је била партијска углавном. Хвала вам.
 Датум: 31.05.2010
Close
Close