Булајић: Студија плаћена 20 пута више од реалне цијене

Тема данашње конференције за новинаре је актуелна ситуација везана за сједињавање два важна енергетска субјекта - ЕПЦГ и Рудника угља Пљевља и све оно што прати једну такву активност. Дакле, кад се говори о сједињавању таква два предузећа, ми у Новој српској демократији смо мишљења да је тај посао у кашњењу бар двадесет година. Наиме, спајање је требало да се ради на самом почетку деведесетих година прошлог вијека, у вријеме кад су ова два предузећа, и РУП и ЕПЦГ, били два одвојена јавна предузећа, свако са својим овлашћењима и својим одговорностима. У енергетском смислу је потпуно оправдано, нормално и природно да су рудници који снабдијевају термоелектране угљем у саставу електропривреда. Тада је пропуштена шанса да се формира једна снажна и моћна државна енергетска компанија, али на жалост превагнули су неки други утицаји и нечији други интереси. Понављам, тада је било право вријеме да се изврши спајање ЕПЦГ и РУП. Умјесто тога, приступило се врло сумњивој промјени власништва у тим предузећима, а која су имала за циљ да појединци блиски властима постану сувласници у овим предузећима. Зато је потпуно логично питање: за кога, у чије име, за чију корист се сада ради на спајању?
Веома се јасно уочава да је садашње спајање више у функцији планираних шпекулативно банкарских комбинација сувласника РУП-а и власника компаније која управља са ЕПЦГ, него што је побољшање ефикасности у управљању енергетским сектором у Црној Гори.
Свједоци смо да су се током последњих двадесет година у енергетици дешавале разне приватизације, докапитализације, берзанске трансакције и разне ,,трагикомичне'' ситуације које, рекао бих, вријеђају сваког здраворазумног човјека у Црној Гори.
НОВА је у посједу материјала, односно документације Студије о економској оправданости спајања ЕПЦГ и РУП, али и одређене пропратне документације уз ову студију.
О чему се ради?
У овом материјалу нема ништа ново (!), ништа што већ енергетичари и други заинтересовани мање - више већ нијесу знали. Уосталом, како су сами приређивачи ове студије написали - све потребне податке и подлоге за израду су добили од ЕПЦГ и РУП и они (УНИКРЕДИТ група, Загребачка банка и остали из групе) ограђују се и не прихватају никакву одговорност за тако добијене податке. Припремајући се за ову конференцију консултовао сам се са колегама из ове бранше и добио скоро неподијељено мишљење - с обзиром на начин добијања подлога за израду студије, њена цијена коштања би требало да се креће највише до 30 000 евра. Заправо, група стручњака која је запослена у ЕПЦГ и РУП је могла сличну и по квалитету исту Студију урадити за петнаестак дана за скромне хонораре који би вишеструко били мањи од поменутог износа. Да срамота буде већа, сви који се баве питањем енергије знају да се најбољи термоенергетичари налазе запослени у Термоелектрани Пљевља и они нијесу радили овај посао него неки мени непознати људи.
НОВА је у сазнању да је овај папир плаћен 630 000 евра. Пошто су цифре у енергетици помало чудна и растегљива категорија, ради илустрације навешћу вам неколико примјера, чисто да створите упоредну слику са овом цијеном. Дакле, 630 000 евра је дато за посао који ће 10 стручњака за ову област урадити за највише 15 дана. Да упоредим са Идејним пројектом ТЕП -2, који се ради не мјесецима, већ су потребне године, јер садржи шест студија:
- израда Студије о локацији
- израда Студије о сировинској основи за ТЕП-1 и ТЕП-2
- израде Студије оптималне снаге за ТЕП-2
- израда Идејног пројекта за ТЕП-2
- израда Студије о процјени утицаја на животну средину
- израда Студије оправданости ТЕП-2

Све ове студије коштају око 280 000 евра. Значи, ради се о вишегодишњем послу, али је ових шест студија безмало три пута јефтиније. Или, на примјер - За ових 630 000 евра је и цијена изградње далековода дугог 11 км, напонског нивоа 35 киловати и попречног пресјека ужета 95 квадрата. Или - иновирање Идејног пројекта ХЕ Отиловићи и тендерске документације за електромашинску опрему (посао није мањи од овог) кошта око 28 000 евра (ИК Консалтинг - Београд).
Дакле, дато је практично 1 000 000 долара, што није мали износ ни за развијеније земље од Црне Горе, за ништа ново, за ништа што већ нијесмо знали. НОВА сумња да се ради о корупцији јер су на сличан начин плаћани државни функционери у случају приватизације Телекома Црне Горе. НОВА позива државно тужилаштво да утврди све чињенице везане за овај посао, јер је веома лако доказати стварну вриједност израде ове Студије која је по оцјени стручњака за ову област мања за неких 20-ак пута.
 


Др Страхиња Булајић, потпредсједник Нове српске демократије
Датум: 26.01.2012
Close
Close