Булајић: Струјни удар

 У децембру 2010. године Влада Црне Горе је усвојила електроенергетски биланс у коме су предвиђени губици на дистрибутивној мрежи у износу од 18 одсто, док је 5. октобра 2010. усвојена Методологија за одређивање регулаторног прихода за дистрибутивни систем. У Методологији је у чл. 25, ст. 2 предвиђено да губици у дистрибутивном систему износе 15 одсто. Нејасно је, како је могуће усвојити биланс у децембру, а Методологију у октобру?! Сама разлика од три одсто изражена у новцу износи око 15 милиона евра пласмана енергије у мрежу. За овакво кршење закона нико не одговара, а Државни тужилац не регаује. То је постојећа и још важећа Методологија, на основу које су и донешене тарифе почетком године.

Чињеница је да ЕПЦГ има право на захтјев за повећањем цијене електричне енергије, јер је то и предвиђено поменутом постојећом Методологијом Регулаторне агенције за енергетику. Дакле, енергетском субјекту се признају оправдани трошкови производње електричне енергије у једној нормалној хидролошкој години, са нормалним радом термоелектране, а што је предвиђено и Енергетским билансом. У претходној години смо имали несвакидашњу ситуацију - имали смо већу производњу од потрошње, али тада ЕПЦГ није тражила снижење цијена, нити Влада, нити је то било ко други тражио. Ове, 2011. године је због повећања трошкова увоза, и по цијени и по количини, јер је цијена увезене енергије била већа од цијене коју је одобрила РАЕ, ЕПЦГ сматра да су се стекли услови за корекцију цијене на више.
На РАЕ је, да у року од 30 дана, одговори на тај захтјев. РАЕ ће вредновати оправданост тога захтјева и оно што се буде констатовало као оправдано биће уграђено у све тарифне категорије. Нужно је да се нагласи да се до тад, неће знати тачан износ повећања цијене.
Међутим, како ће се то одразити на социјални моменат у Црној Гори? У актуелном социјалном тренутку и најмање повећање цијене kWh ће представљати удар на већ осиромашено становништво. Имајући у виду извјесност другог таласа економске кризе, затим број отпуштених и незапослених радника у Црној Гори, али и број оних који примају неки вид социјалне помоћи, општу кредитну задуженост становништва и велики број оних који не могу да враћају кредите, а онда на све то и повећање цијене електричне енергије, бојим се да ће то бити неиздрживо за велики број грађана Црне Горе.
Дефинитивно се стичу услови када ће држава једноставно морати да одреди категорије грађана којима ће омогућити потпуну субвенцију у дијелу плаћања електричне енергије. Свједоци смо да рачуни за огроман број грађана износе и више хиљада евра. Са овим повећањем за многе у Црној Гори, то ће бити нерјешив проблем. Држава ће морати да интервенише, односно, да пронађе начин за превазилажење тог великог проблема.
 
 
 
(Дневне новине, 20. 11. 2011.)  Датум: 20.11.2011
Close
Close