Шеста сједница првог редовног засиједања, 10.05.2011

СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Посланик када није сигуран чија је надлежност да одговори на питање које има намјеру да постави, онда га упути на Владу и онда би Влада требала да одреди министра надлежног да то уради. У мом случају на претходној сједници направљена је грешка и онда питање које је прослијеђено министру туризма, он је коректно поступио у односу на то питање имали смо неку комуникацију, и када је завршена, да не улазимо у меритум питања, али када се завршио тај процес, он ме је обавијестио да у ствари њему било погрешно упућено питање и да он није надлежан него министар економије. Да се то не би десило, поново, овај пут по мојој процјени, опет је направљена грешка. Ја бих вас замолио секретаријат да мало озбиљније приступи тој процјени коме које питање треба да упућује, јер ја сам једно питање упутио везано за уставну промјену, да ли ће Влада да иницира једну уставну промјену, а питање је додијељено господину Стијеповићу из Министарства просвјете. Ако ће господин Стијеповић као високи функционер ДПС-а да одговара, у реду. Али као министар просвјете не видим никакав разлог за тако нешто.
...

СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Поштовани министре, моје питање гласи:
Од ког датума су привредна друштва у Црној Гори обавезна да примијене измијењене или нове међународне рачуноводствене стандарде финансијског извјештавања које је објавио Одбор за међународне рачуноводствене стандарде приликом састављања финансијских извјештаја, у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији?
Наиме, привредна друштва у Црној Гори су обавезана чланом 3, Закона о рачуноводству и ревизији да састављају финансијске исказе по међународним рачуноводственим стандардима, односно међународним стандардима финансијског извјештавања које је прогласио Одбор за међународне рачуноводствене стандарде и усвојио и објавио надлежни орган, тако пише у закону, иначе, уколико тако не поступе запријећено им је високом новчаном казном. Знам да је у процедури нови закон, то јест измјене и допуне закона којим се предвиђа измјена овог члана 19. о висини казне. Мислим да је предвиђена око 10 хиљада евра, била је до скоро тристоструки износ просјечног личног доходка у Црној Гори.
Сада класични проблем који се дешава у Црној Гори. Пропишете нешто да би било у складу са међународним обавезама, али у Црној Гори не постоји ниједан институт и ниједан орган који је овлаштен за превод и објављивање нових међународних стандарда у рачуноводству, и поред тога што имамо два института. Наравно, и то ме занима зашто имамо два института, од којих ниједана није овлаштен. Све то не би било тако страшно када ваши инспектори не би од привредних друштвава тражили практично да не примјењују те стандарде, јер ваши инспектори нијесу упознати са новим стандардима, па када неко предузеће, које је савјесно, дође до нових међународних рачуновдствених стандарда, у складу са тим направи финансијски извјештај, деси му се да му ваш инспектор напише казну. Значи, бићу конкретан, један од тих случајева је Даидо метал Котор, претпостављам да Ви то знате.
Поред тога, занима ме и шта је Министарство финансија као ресорно министарство, за наведена питања урадило до сада везано за обуку професионалаца које ће моћи адекватно, доследно и према свим правним лицима једнако да врше провјеру и контролу да ли су финансијски искази правних лица састављени у складу са последњим измјенама стандарда. То ме, наравно, занима баш због овог, јер имамо проблем да друштвено одговорно правно лице које хоће да направи извјештај, у складу са прописима, дође у сукоб са инспектором који, наравно, није крив, јер не постоји орган који ...
...

СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Поштовани министре, посљедње што ми је требало то је да ми читате који су све нови међународни стандарди. Проблем је, и то понављам, иако сте ви рекли да сте овластили једну организацију, од ове двије, нигдје у Црној Гори нема објављених измјена и нових међународних стандарда, значи ни у електронском, ни у писаном облику. Значи, јесте ли ви некога овластили или не, то је друга прича, али то нико не ради. Значи, привредно друштво које жели да ради у складу са законом и да финансијске извјештаје по најновијим стандардима прави нема гдје званично да дође до њих. Значи, може да обилази сајтове институција из Србије и Хрватске или чак може директно па да преводи, али кажем да ниједан државни орган у Црној Гори нити институција, прво није овлаштена од међународног одбора, друго не бави се превођењем и објављивањем ових стандарда. То је велики проблем и због тога сам вам ја поставио питање. Знам да они обучавају ревизоре и рачуновође. Не прича се о томе, него кад ће Министарство финансија као ресорно министарство за наведена питања да изврши обуку професионалаца, ваших инспектора, да знају кад обилазе људе и кад прегледају финансијске извјештаје који су последњи стандарди и да оне фирме које то раде на коректан начин не кажњавају. Поменули сте међународни стандард 2 који је везан за залихе, конкретно тај случај ваши инспектори не знају. А онда кад неко примијени фер цијену и прикаже у залихама, он буде кажњен тако што му се обрачуна ПДВ на разлику, иако је роба и даље на залихама, иако није продата, него је само сходно новихм међународним рачуноводственим стандардима приказана.
Према томе, господине Катнићу, знам да ово није много интересантно за широке народне масе, али за људе који се баве овим они добро знају да ниједан од ова два института, па ни овај који сте ви поменули и ово удружење не објављује ове стандарде, него да се сналазе тако што читају шта су објавили институти из Србије, Хрватске и слично. Мислим да немате право да прибјегавате санкционисању предузећа у Црној Гори, а да прије тога нијесте обезбиједили да људи могу да се информишу о новим међународним рачуноводственим стандардима.
Хвала.
...

СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Поштована господо, поштовани министре,
Прво моје питање, као што сам и јуче рекао, мислим да уопште није требало да дође до Вас, мислим да се и Ви слажете са мном, а пошто сте представник Владе, молим Вас да пробате да одговорите и надам се да имате и одобрење за то што будете одговорили.
Да ли Влада, уколико се након саопштавања прелиминарних резултата овогодишњег пописа 15. јула 2011. године испостави да се у Црној Гори највише говори српским језиком, планира да иницира промјене Устава Црне Горе којим би се овом језику, као језику којим говори највећи број грађана Црне Горе, вратио статус службеног и тиме спријечи да она буде једина земља у Европи у којој су становници чији се матерњи језик највише говори дискриминисани, јер њихов језик није ни службени?
Ово је наравно више требало да иде на господина Марковића, али нема везе. Значи, господине Стијеповићу, Ви наравно хоћете све да пребаците, а због тога сте Ви и добили ово питање да на њега одговарате, да пребаците на терен образовања, а статус језика значи нешто много више, у многим сегментима друштва. Због тога сам ја инсистирао на овоме. Наравно, ми сматрамо да се и у оквиру постојећег законског рјешења српски језик, па макар он био и у службеној употреби као што је и црногорски, може изучавати у школи као што може уосталом и албански и да наша дјеца, да им се може обезбиједити адекватно школовање. Међутим, овдје се ради о нечем другом, овдје се ради о томе да ваша власт, ваша Влада покушава да језик којим говори највише грађана Црне Горе стави у другоразредни положај. То је нешто што ниједна влада у Европи није покушала. Могу да кажем одговорно ни на свијету, јер у свијету постоје неки језици који се највише говоре а нијесу службени али из другог разлога нијесу стардардизовани или их нема у писаној форми. То су неки језици племена. Шта ви хоћете? Прво сте пробали да претходни попис анулирате причом да су резултати референдума поништили претходни попис, да су се ствари промијениле, да је ово сад суверена, самостална, међународно призната држава чија се застава вијори на Ист Риверу. Ево, сада са таквом заставом на Ист Риверу и са свим овим атрибутима у Црној Гори највише људи говори српски језик и немојте да полемишете са мном да ли говори или не говори. Ја сам у питању рекао уколико говори. Значи, у сваком случају знамо да је то огроман проценат у питању. Да ли ваша Влада има намјеру да и даље дискриминише грађане Црне Горе, Србе и Црногорце који говоре српским језиком или не?
...

СЛАВЕН РАДУНОВИЋ:
Заиста не волим овако да се изражавам како ћу сада да кажем, али ви сте антишампион, ви сте шампион антидемократије. Ово је нешто невјероватно, да неко устане и да овако нешто каже. Знате ли због чега се спроводи попис и због чега је то ствар статистике? Што одговорна држава на тај начин утврди којим језиком говоре њени грађани и тај језик прогласи за службени језик. Па, дајте молим вас, немојте да се спрдате са људима. Прво, ви сте прогласили ,противно свим демократским правилима, црногорски језик службеним када је у Црној Гори званично 63% грађана говорило спрским, али сте то правдали причом о новој држави и да ћемо видјети ми на сљедећем попису како ће бити, па сте се и те како добро потрудили да буде другачије. Међутим, у Црној Гори и даље се највише говори српским језиком и ви хоћете сада да пренабрегнете ту чињеницу, ви хоћете поново да затворите очи и мислите да ће вам то тако проћи. Неће, господине Стијеповићу. Сада ћемо на сва звона, нема друге приче за Нову српску демократију, а надам се и за нас овдје друге, са нашим партнерима из Европе која неће почињати са овом проблематиком . Имамо и службену потврду, ви сте дискриминаторска власт. Ви стге дискриминаторска власт, а ви сте имали част у име Владе Црне Горе да званично саопштите ово. Значи, уколико српски језик буде доминантан након извјештаја са пописа 15. 07. ви не желите и не сматрате за потребно да му промијените статус. Па то је стварно срамота. То је срамота због тога што Црна Гора ће да буде једина држава у Европи у којој језик којим говори највише грађана није службени. И уз све то, да сте оставили формулацију о којој је причао господин Коча Павловић , да је у питању исти језик само да ће да се другачије зове, могли би да полемишемо о овоме што хоћете да спроведете у школама. Али, с обзиром да сте се у свом иживљавању отишли даље па сте промијенили у материјалном смислу језик, што вам ја не браним, ни ико из Нове српске демократије, значи причајте језик какав год хоћете и учите своју дјецу на том језику, али сада када сте направили материјалну разлику морате да омогућите дјеци која то не желе да уче комплетну наставу да слушају на свом језику. Посебно што је то језик којим говори највише грађана Црне Горе и ви нећете да полемишете са мном око броја јер ви знате као што ја знам да се највише грађана изјаснило, јер имамо довољно велике узорке и ваша и наша странка да не глумимо пред грађанима Црне Горе. Ви одлично знате, питање је само хоће ли српски да буде апсолутно највише или ће да буде само релативно највише. У сваком случају нико од нас не жели и не узима право грађанима који су рекли да говоре црногорским језиком, дозволите ми да завршим, не под присилом коју сте вршили 10 година, неће бити 64, али ће бити 50 а то је довољно и више, господине Стијеповићу, и нисте успјели. У вашој Зети асполутна већина...Датум: 20.09.2011
Close
Close