ЕУ и НАТО

Нова српска демократија посвећена је пуноправном чланству Црне Горе у Европској унији. Ово питање је једно од ријетких око којег постоји консензус међу релевантним политичким субјектима у Црној Гори. Истина, мотиви су нам различити. Док су за НСД стандарди ЕУ, који треба да се испуне, ствар суштине – за режим је то, очито, само питање форме. Доказ за ову тврдњу је чињеница да се закони који се доносе због усклађивања црногорске легислативе са ЕУ, не поштују и не спроводе у пракси. Прихватање стандарда ЕУ требало би да подразумијева директну корист за грађане ЦГ. На жалост, тога у пракси нема, јер ДПС ово ради само да би задовољио тражену форму.
     
      Eво неколико циљева Нове, који су потпуно подударни циљевима наведеним у Оснивачким уговорима ЕУ:
 
·         Остварити јединствено тржиште,
·         Увести заједничко држављанство за све грађане земаља чланица,
·         Подстицати слободно кретање људи, уз заштиту њихове сигурности стварањем подручја слободе, сигурности и правде и наставити процес стварања све чвршће Уније међу народима Европе, у којој се одлуке доносе што ближе грађанима
·         Поштовање људских права и владавину права,
·         Заштити основна социјална права,
·         Јачати солидарност међу народима,
·         Подстицати демократичност и ефикасност институција
 
      Наравно Нова је посебно заинтересована за реализацију регионалних интеграција.
     
      Потенцирамо политичко-економске везе са Србијом, у којој живи скоро 300 хиљада држављана Црне Горе. Због природне повезаности, заједничког историјског искуства и личних, породичних и пословних веза, неопходно је оживјети економске токове које су насилно прекинути. Значајан ниво сарадње НОВА изграђује и на цјелокупном простору западног Балкана. Унапређење односа са БиХ и у оквиру ње посебно са Републиком Српском сматрамо једним од регионалних приоритета. Регионална повезаност и сарадња гаранција су нашег брзог европског интегрисања.
 
Јасно је да, када се говори о интеграцијама ЦГ, да се то односи и на различите врсте војно-безбједоносних интеграција и савеза, посебно када је у питању НАТО алијанса.НОВА не види Црну Гору у Сјеверноатланском војном савезу (НАТО) и инсистира на референдумском изјашњавању грађана по овом питању.
Разлози су емотивне и рационалне природе….Датум: 23.04.2010
Close
Close