Ђукановић: Попис да одрази праву вољу грађана

 Нова српска демократија потрудиће се да на попису становништва који ће бити одржан у априлу буде што мање злоупотреба и да резултати буду стварни одраз слободно изражене воље грађана. То је за "Дан" саопштио предсједник Извршног одбора Нове Милутин Ђукановић. Он је нагласио да Нова придаје велики значај предстојећем попису становништва. 

- То је један од најзначајнијих догађаја што се тиче српског народа у Црној Гори. Потрудићемо се да попис заиста одрази праву вољу грађана. Предузели смо све да будемо равноправно заступљении, не само Нова него читава опозиција, у пописним комисијама и међу пописивачима - казао је Ђукановић. Најавио је да ће Нова у сусрет априлском попису становништва организовати, између осталог и разговоре са грађанима. Покушаће, како је појаснио, да утичу на грађане да се слободно изјасне на попису, јер је у томе суштина. 
- Aко буде слободно изјашњавање не сумњамо да ће резултат пописа бити повољан за српски народ у Црној Гори. Очекујемо да се број Срба у Црној Гори неће на предстојећем попису смањити у односу на претходни, него да ће се чак и повећати - нагласио је функционер Нове. 
Када су у питању могуће злоупотребе, Закон о попису их третира као прекршаје и прописује казнене мјере. 
- Новчаном казном од једне половине до двадесетоструког износа минималне зараде у Црној Гори казниће се за прекршај пописивачи, инструктори, контролори и друга лица која врше послове у вези са пописом ако благовремено и на прописан начин не обављају послове пописа и ако на било који начин злоупотријебе податке - каже се у члану 27 закона. У Црној Гори минимална зарада се одређује у износу од 30 процената просјечне плате, што тренутно износи око 160 еура. То значи да сваки пописивач, ако покуша да прибјегне било каквој врсти злоупотребе у обављању дужности, ризикује новчану казну од осамдесетак па до преко 3.000 еура. 
Ђукановић, коментаришући овакву законску норму, упозорава да се не може никада са сигурношћу рећи да ли су законом предвиђене казнене мјере довољне да се спријече злоупотребе на попису. 
- Са техничке стране услови за спровођење пописа су бољи него 2003. године и надамо се да ће бити много мање злоупотреба. Сви пописивачи ће проћи процес инструктаже и знаће шта смију а шта не смију да раде. Aко неко жели да то злоупотријеби, треба га елиминисати из пописног процеса - закључио је Ђукановић. 
Пописивачи, инструктори, контролори и друга лица која врше послове у вези са пописом дужни су, по закону, да благовремено и на прописан начин обављају послове пописа. За свој рад морају имати писмено овлашћење и при извршавању задатака дужни су да то овлашћење покажу у домаћинству. Пописивачи и друга лица која учествују у попису дужна су да строго воде рачуна о тачности уписа, односно о тачној обради података које су дали даваоци података. 
- Подаци прикупљени у попису користе се искључиво у статистичке сврхе, што је видно означено и на пописним обрасцима. Пописивачи и друга лица која учествују у попису дужни су да чувају као службену тајну све податке прикупљене од пописаних лица - каже се у закону. Лица обухваћена пописом дужна су да пописивачу дају податке који се од њега траже пописом и да на сва питања у пописним обрасцима дају тачне и потпуне одговоре. Податке о одсутним члановима домаћинства даје одрасли члан домаћинства коме су подаци највише позати. За дјецу млађу од петнаест година податке даје родитељ, усвојитељ или старатељ. Пописивач мора унијети у пописне обрасце податке, како му их је дало лице обухваћено пописом. Aко пописивач у вријеме пописа не затекне у стану лице обухваћено пописом, а податке не може да прикупи од другог члана домаћинства, оставиће писано обавјештење да је то лице дужно да се најкасније до 15. априла јави пописној комисији, ради давања података у вези са пописом. Обавјештење треба да садржи адресу и радно вријеме пописне комисије. Казнене мјере за прекршај прописане су и за грађане који пописивачима за себе или друге чланове домаћинства дају нетачне податке. Висина казни иста је као и за пописиваче. 
- Новчаном казном од једне половине до двадесетоструког износа минималне зараде у Црној Гори казниће се за прекршај физичко лице обухваћено пописом или лице које је обавезно да да податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељ, усвојитељ или старатељ за дијете млађе од 15 година ако одбије да одговори на питања у пописним обрасцима или да нетачне и непотпуне одговоре - предвиђено је законом. 
Прве резултате пописа, по насељима, јединицама локалне самоуправе и за територију Црне Горе, Завод ће објавити у року од 30 дана од дана завршетка пописа. Коначне резулате, Монстат ће, како пише у закону објавити у периоду од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2013. године.  
 
 
 
В.Р. 
 
 
 
Подаци 
 
 
 
О лицима која се обухватају овим пописом прикупиће се сљедећи подаци - име и презиме, пол, јединствени матични број односно дан, мјесец и година рођења за оне којима није додијељен, насеље или општина ако је лице рођено у Црној Гори, односно држава рођења ако је лице рођено ван Црне Горе, пребивалиште мајке у вријеме рођења лица, држављанство, брачни статус, број живорођене дјеце. 
Пописивачи ће прикупљати и подаке који се односе на писменост, школу коју лице похађа, стечено образовање, компјутерску писменост, активност у периоду од 25. до 31. марта 2011. године, разлог необављања активности, занимање, дјелатност, професионални статус запосленог лица. Тражиће и податке о насељу или општини рада, етничкој припадности, вјероисповјести, матерњем језику, страним језицима којима се лице служи, као и о инвалидности по врстама и узроцима инвалидитета. О лицима пресељеним унутар Црне Горе прикупљаће се и подаци о насељу или општини пребивалишта прије пресељења, датуму посљедњег досељења у садашње пребивалиште. О лицима досељеним са подручја ван Црне Горе прикупљаће се подаци о држави из које су се доселила, датуму досељења и намјери даљег боравка у Црној Гори, као и о разлогу посљедњег пресељења. О држављанима Црне Горе који раде у иностранству код страног послодавца или самостално, као и о члановима њихових домаћинстава који са њима бораве у иностранству на попису ће се прикупљати подаци о називу стране државе, као и о дужини и намјери даљег боравка у иностранству.
 
 
 
 
(ДАН, 19. 01. 2011.)Датум: 19.01.2011
Close
Close