Алексић тужио Универзитет Црне Горе:
                       Дискриминисан јер је Србин

Алексић тужио Универзитет Црне Горе: Дискриминисан јер је Србин

Предсједник Савјета Нове српске демократије Будимир Алексић тужио Универзитет Црне Горе, због дискриминације по националној основи.

Јавни конкурс који је расписао Универзитет Црне Горе за избор у академско звање доцента на предметима методика наставе српског језика на програму за образовање учитеља и развоја говора на примјењеном студијском програму за предшколско васпитање на Филозофском факултету у Никшићу, пресјео је професору др Будимиру Алексићу, председнику Политичког савјета Нове српске демократије!

Јер, иако је благовремено поднио пријаву на конкурс и уз њу доставио биографију, као и друге доказе који показују да он испуњава све тражене услове – није прошао мишљење комисије.

На исти конкурс пријавила се доц. др Дијана Вучковић, која је у звање доцента на овим предметима изабрана 2010. Она је са доц. др Татјаном Нововић Већу Филозофског факултета доставила предлог чланова рецезентске комисије за „избор-реизбор“, иако је конкурс расписан искључиво за избор у академско звање. Комисија је навела да су разлози због којих је Алексић одбијен што до сада није предавао на Филозофском факултету и што изводи наставу на цетињској Богословији.

Алексић је Основном суду у Подгорици поднио тужбу против Универзитета Црне Горе, захтијевајући поништење одлуке Сената и поновни избор у звање за поменуте студије. Ангажовао је пуномоћнике Југослава Крповића и Велибора Џомића.

„Због националне и политичке дискриминације и корупције нијесам примљен на Филозофском факултету. Одлука Сената није у складу са Законом о високом образовању, Законом о раду, статутом и другим актима Универзитета“, каже за „Новости“ Алексић.

Због кршења људских права и слобода при спровођењу конкурса омбдудсман Шућко Баковић је покренуо поступак и затражио изјашњење од управе факултета и Сената.

У тужби, пуномоћници Алексића позивају се на Билтен Универзитета у којем пише да је др Дијана Вучковић изабрана у звање доцента 11. фебруара 2010. на Филозофском факултету и да јој је петогодишњи период на који је изабрана и за који је имала потписан уговор о раду са Универзитетом истекао 10. фебруара 2015. па оцјењују да је касније она противно законским и универзитетским прописима изводила наставу на Филозофском факултету.

„Алексић је јавна личност, по националности Србин православне вјере, а по свом политичком опредељењу припада опозиционој политичкој партији Нова српска демократија, чији је предсједник Политичког савјета и то су разлози због којих, иако испуњава услове прописане законом и статутом Универзитета Црне Горе, није изабран у академско звање доцент и засновао радни однос на Универзитету. Умјесто њега који је, по мишљењу надлежног Научног одбора Универзитета, испуњавао услов за избор у звање доцента, изабрана је кандидаткиња која по мишљењу Научног одбора не испуњава услове“, наводи се у тужби.

(Вечерње Новости, 30. 08. 2016.)Датум: 30.08.2016
Close
Close