Kазне због пописа до 3200 евра

Казна за грађане који не испуне пописне обрасце, то јест одбију да одговоре на питања или дају нетачне податке, како је предвиђено чланом 28 закона, износи од 80 еура до 3.200 еура а, зависно од прекршаја рачуна се од једне половине па до двадесетоструког износа минималне зараде у Црној Гори.
Ригорозне законске мјере су и најоштрије у региону јер, према матичним законима, у Хрватској, Србији и Републици Српској предвиђене казне за неизјашњавање на пописна питања износе од 40 до максимум 750 еура. Законима држава у региону прецизиране су обавезе изјашњавања о питањима на попису и казне које треба изрећи ако грађанин одбије да одговори на питања пописивача.
Оштре санкције предвиђају се и ако грађанин у овим земљама, у којима ће се попис спровести током 2011. године, пописивачу саопшти било какве нетачне одговоре на постављена питања.
,,Грађани су дужни да пописивачу дају податке који се од њих траже пописом и да на сва питања у пописним обрасцима дају тачне и потпуне одговоре. Лице обухваћено пописом дужно је да пописивачу да податке који се од њега траже пописом и да на питања у пописним обрасцима да тачне и потпуне одговоре“, кажу у МОНСТAТУ.
У Хрватској је предвиђена новчана казна од 300 до 800 куна (од око 45 до 100 еура) за особу која одбије да да податке које од ње тражи пописивач или друга овлашћена особа за попис или ако да нетачне или непотпуне податке.
 
(ДАН, 11. 03. 2011.)
Датум: 11.03.2011
Close
Close