Лацмановић: Полиција прислушкује неуставно

 Споразум о узајамној сарадњи Управе полиције и компаније М:тел, према којем је полицији омогућен директан приступ подацима тог мобилног оператера, супротан је Закону о заштити личних података и Уставу Црне Горе, као и међународним документима и пракси, казао је "Дану" Раденко Лацмановић, члан Савјета Aгенције за заштиту личних података. Он је у изјави за наш лист казао да ће Aгенција већ данас кренути са процесом надзора у компанији М:тел, а контролори ће искористи могућност дату чланом 66 закона и контролисаће све збирке података, без обзира на то којим су степеном тајности означене. Иначе, функционери МAНС-а Вања Ћаловић, Дејан Миловац и Веселин Бајчета су прије два дана подгоричком Основном суду поднијели приватну тужбу против Управе полиције и компаније М:тел ради утврђивања ништавности споразума. Они су устврдили да је уговором, склопљеним 27. септембра 2007. године, Управи полиције омогућено да по сопственој процјени, арбитрарно и неограничено приступа и преузима податке и информације о идентичности телекомуникационих адреса које успостављају везу. 

Aко се наводи из тужбе МAНС-а испоставе као тачни, поручује Лацмановић, Aгенција ће наредити компанији М:тел да обустави достављање података полицији, док ће од Управе тражити брисање свих до сада прикупљених података. 
- Према информацијама из медија, споразум између Управе полиције и компаније М:тел потписан је знатно раније него што је донесен закон. Чуди ме да се представници МAНС-а нијесу обратили Aгенцији, како су то до сада чинили, с обзиром на то да се ради о нашој надлежности, али поштујемо такав њихов став. Члан 2 Закона о заштити личних података јасно каже да се обрађивање података може вршити за намјене утврђене законом или уз прибављену сагласност лица чији се подаци обрађују. Исти члан дефинише да се лични подаци не могу обрађивати у обиму већем него што је потребно да се постигне сврха обраде. Ниједан од услова овог члана није испуњен како би споразум био валидан. Обрада личних података на овај начин није у сагласности са законом. Свакако, лични подаци се обрађују у већој мјери него што је потребно да се постигне сврха обраде - објаснио је Лацмановић. 
Он је истакао да закон јемчи заштиту личних података без обзира на држављанство, расу, вјерску припадност, политичко убјеђење, чланство у синдикату, друштвени и социјални статус. 
- Дакле, кроз овакав споразум закон се крши, а не ради се о појединачном случају, већ о близу 325.000 грађана који су под полицијском присмотром без одлуке суда и правног основа. Лица имају право да од руковаоца збирком личних података, у овом случају М:тела, траже брисање података који нијесу обрађени уз њихову сагласност. Оваквим споразумом крши се и члан 43 Устава, којим се јемчи заштита личних података, али и Европска конвенција о људским правима. Европски суд за људска права у више наврата је саопштио свој став по овом питању, па ако желимо у породицу европских народа, морамо се понашати у складу са њиховом праксом - закључује Лацмановић. 
Из М:тела је раније "Дану" саопштено да компанија "у складу са законским обавезама, Законом о кривичном поступку, али и техничким карактеристикама своје мреже, омогућава Управи полиције, која је задужена за спровођење мјера тајног надзора, да врши преузимање чуваних података о саобраћају, као и да врши законито и овлашћено пресретање комуникација". 
 
 
Т. Р. 
 
 
 
Ралевић: Управа не крши прописе 
 
 
 
Портпарол Управе полиције Тамара Ралевић саопштила је да је споразум потписан сходно Законику о кривичном поступку и Закону о електронским комуникацијама. Она тврди да је нетачно да се примјеном споразума крше Устав, Европска конвенција за заштиту људских права или било који други закон или пропис. 
- Потписивањем споразума са мобилним оператерима Управа није прекорачила законска овлашћења јер се у Закону о електронским комуникацијама прописује да ће оператери и надлежни органи посебним уговором регулисати међусобне односе. Споразум са М:телом односи се на ближе регулисање поступка преузимања задржаних података, што подразумијева информације које не укључују садржај комуникације корисника. Управа је 2009. године потписала такав споразум и са Црногорским телекомом, што се односи и на „Т-мобајл, а у плану је и потписивање сарадње са компанијом „Теленор" - каже Релевићева. 
Мјере тајног надзора, тврди она, спроводе се по наредбама надлежног суда, а према лицима за која се сумња да се баве организованим и транснационалним криминалом. 
 
 
Могу се угрозити посебни подаци 
 
 
 
Лацмановић истиче да посебан проблем представља то што се на овај начин може доћи до угрожавања посебне категорије личних података. 
- То су здравствено стање, вјероисповијест, политичко убјеђење, сексуална оријентација и други подаци који се штите на посебан начин - каже Лацмановић.
 
 
 
 
 
 
 
(ДАН, 20. 01. 2011.)Датум: 22.01.2011
Close
Close