Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: Непрестани протести до пада Владе ЦГ

Током обиласка терена добили смо апсолутну подршку за организовање протеста  наставак вијести

Алексић: Марковићев излив мржње према Србима

Показао је огромно незнање и одсуство било каквог познавања прошлости Црне Горе Наставак вијести

Радуновић: Протестима до владавине права

Кренули смо у организацију протеста чим су отклоњене све препреке које су стајале на пут овој нашој идеји  наставак вијести

Вучуровић: И извјештај из САД аргумент за протесте

У овом извјештају режим се тешко оптужује за криминал, корупцију, непотизам...    наставак вијести
Радуновић: Протестима до владавине права
123

Кренули смо у организацију протеста чим су се стекли сви услови и када су отклоњене препреке које су стајале на путу овој нашој идеји. Као што је познато, у августу прошле године смо предложили протесте као једини начин да се дође до прелазне владе, која би организовала фер и демократске изборе, али појединци који су некада били у ДФ-у су, и поред формалне подршке, налазили начин да отежају реализацију ове идеје, не предлажући, с друге стране, било какво алтернативно решење

Вучуровић: И извјештај из САД је аргумент за протесте
123

Ако се зна да је црногорска марионетска власт своју политику подешавала према стратешким циљевима САД, а не према интересима грађана, и безрезервно и послушнички служила тим циљевима, онда је јасно да је ситуација у Црној Гори још гора него што се описује у извјештају Стејт департмента, у којем се ионако та ситуација описује као катастрофална

Пље­ваљ­ски ДПС све ра­ди по угле­ду на цен­трал­ну власт гдје кул­ту­ру во­де пла­ги­ја­то­ри на­уч­них ра­до­ва

...

Не по­сто­ји по­тре­ба да се по­ред зе­мљи­шта ко­је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва има у свом вла­сни­штву за при­вре­ме­ну де­по­ни­ју пла­ћа при­ват­но зе­мљи­ште

...

Осу­ђујем сва­ког ко кре­не у тај про­је­кат, а пр­во не до­вр­ши оно што је за­по­чет­о при­је де­сет го­ди­на

...

Вијест да је Новак Ђоковић, у својој постојбини, изабран за почасног грађанина, одјекнула би у свијету

...

На­кон го­ди­ну да­на од из­бо­ра, власт се још ни­је кон­сти­ту­и­са­ла

...