Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: НАТО неће велеиздајника за савезника

Мило Ђукановић је најсрамнија политичка личност у историји Црне Горе наставак вијести

Радуновић: Хапшења крупних риба или прекид преговора

Постоји могућност да Француска и Њемачка зауставе процес отварања нових поглавља Наставак вијести

Даниловић: Неко је једва чекао спор у Позитивној ЦГ

Драган Богојевић дугује нека објашњења наставак вијести

Вучуровић: Плаћани за подршку погрешној политици Владе

Влада у фирмама има своје људе који су задужени да гуше радничко незадовољство наставак вијести
Радуновић: Уједињење супериорно у односу на сепаратизам
123

Нова српска демократија честита свим грађанима Шкотске успјешно одржани референдум, који је обављен у складу са свим правилима демократије. Такође, поздрављамо побједу ујединитељске идеје, чиме се још једном показало да су та стремљења и идеје федерализма супериорне у демократским друштвима

Алексић: Одбранити српски идентитет
123

У школским програмима, уџбеницима историје за основну и средњу школу, Срби се третирају као „ванземаљци“. Представљени смо као главни рушилачки и реметилачки фактор на Балкану од Великог рата па наовамо. А за књижевна и научна дјела настала на српском језику која су стварали Срби из државног буџета се не издваја ниједан цент. Заиста је тешко наћи народ у Европи чија се права толико газе као што је случај са Србима у Црној Гори

По­себ­но је не­при­клад­но отва­ра­ти не­за­вр­ше­не објек­те, као и ви­ше пу­та отва­ра­ти јед­не те исте

...

Због правног насиља од стране тек изабраног предсједника СО, одборници ДФ неће присуствовати сјутрашњој сједници локалног парламента

...

По­да­ци ко­је има­ју ту­жи­ла­штво и суд ко­се се с они­ма ко­је сам до­био у до­пи­су и с пот­пи­сом са­да­шњег пр­вог чо­вје­ка гра­да

...

Hаш мен­та­ли­тет је та­кав да во­ли­мо све да обе­ћа­мо а ни­шта не ре­а­ли­зу­је­мо па је сто­га Бје­ла­си­ца бје­ло­пољ­ски ,,Ска­дар на Бо­ја­ни’’

...

Ан­дри­је­ви­ца по­ста­је мје­сто у ко­ме не­ма жи­во­та. Одав­де сви од­ла­зе, а ма­ло се ко вра­ћа

...