Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: Не требају нам двије режимске листе

Не може се у кампањи наступати као опозиција, а кад прођу избори прећи у режимски табор наставак вијести

Радуновић: И СДП да гласа за усвајање ЛЕКС СПЕЦИЈАЛИСА

Де­мо­крат­ски фронт оче­ку­је да ће Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја гла­са­ти за усва­ја­ње лекс спе­ци­ја­ли­са ко­јим би се пред­сјед­нич­ки из­бо­ри про­гла­си­ли не­за­ко­ни­тим, од­но­сно не­ва­же­ћим Наставак вијести

Мандић: Душко Јовановић се борио за часну и поштену Црну Гору

Цр­на Го­ра не мо­же би­ти сло­бод­на и нор­мал­на др­жа­ва, све док се у пот­пу­но­сти не ра­сви­је­тли Ду­шко­во уби­ство... наставак вијести

Лекић: Дух заједништва пренијети на цијелу Црну Гору

Политика Демократског фронта инспирисана је намјером да се опет створи поштена Црна Гора наставак вијести

Марш на Дрину-Бечка филхармонија

Новогодишњи Концерт 1987-Herbert von Karajan...

Даниловић: У првом плану ДФ-а биће угрожени слојеви становништва

  Наставак вијести

Вучуровић: Пљачка маскирана обећањима

 наставак вијести

Лекић: Патриотизам је очистити државу од мафије

 Наставак вијести...

 
 

Радуновић: У народу се каже ,,Псује као Побједа''

 Наставак вијести...

Лекић позвао Ђукановића на дуел

 Наставак вијести

 

Мандић: У ДПС-у брину за своје богатство а не за државу

Функционер Демократског фронта (ДФ) Андрија Мандић изјавио је да челници владајуће коалиције не бране државност Црне Горе, већ само брину за своје богатство... Наставак вијести...

Даниловић: Шта је са изборним програмом ДПС-а и СДП-а?

Неће ваљда азербејџански Мило предводити европског Игора Наставак вијести

 
Даниловић: Ако је Богојевић опозиционар, нека критикује ДПС
123

Богојевић за сада не дира ДПС и наша најсрдачнија препорука је да заврне рукаве и покаже да је другачији од ДПС. Ако није другачији и ако, као кандидат за градоначелника, нема намјеру да се дистанцира од ДПС-а не знам зашто би га гласали они који хоће промјене. Људима је један ДПС довољан

Андрија Мандић честитао Васкршње празнике
123

Предсједник Нове српске демократије Aндрија Мандић честитао је Васкршње празнике патријарху српском Иринеју, митрополиту црногорско - приморском Aмфилохију, епископу будимљанско - никшићком Јоаникију, епископу захумско - херцеговачком Григорију, епископу милешевском Филарету и свим вјерницима Српске православне цркве

Пра­ва ви­јест, и то за Ри­пли­је­во „вје­ро­ва­ли или не”, би­ла би да је ло­кал­на власт у Ба­ру не­што ура­ди­ла са­гла­сно за­ко­ну

...

Крај­ње не­при­хва­тљи­во то што су број­не фа­бри­ке, из­гра­ђи­ва­не у до­ба со­ци­ја­ли­зма, оста­вље­не на ми­лост и не­ми­лост зу­бу вре­ме­на

...

Де­мо­крат­ски фронт има то­ли­ку ба­зу љу­ди да би мо­гао да са­ста­ви три ква­ли­тет­не ли­сте за Ко­ла­шин

...

Бо­ље да на­кна­ду ко­ју при­ма­ју чла­но­ви са­вје­та, на че­лу са пред­сјед­ни­ком Сре­те­ном Са­ви­ће­ви­ћем, уло­же у по­љо­при­вре­ду, та­ко би је бо­ље под­ста­кли не­го пред­ла­га­њем из­вје­шта­ја ко­ји су пот­пу­но бе­сми­сле­ни

...

Ки­ко­вић у два ман­да­та био од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту

...