Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: НАТО неће велеиздајника за савезника

Мило Ђукановић је најсрамнија политичка личност у историји Црне Горе наставак вијести

Радуновић: Хапшења крупних риба или прекид преговора

Постоји могућност да Француска и Њемачка зауставе процес отварања нових поглавља Наставак вијести

Даниловић: Неко је једва чекао спор у Позитивној ЦГ

Драган Богојевић дугује нека објашњења наставак вијести

Вучуровић: Плаћани за подршку погрешној политици Владе

Влада у фирмама има своје људе који су задужени да гуше радничко незадовољство наставак вијести
Радуновић: Инвестиција нема због Мила и корупције
123

Афе­ра „Сни­мак” не да ни­је до­би­ла пра­во­суд­ни епи­лог на­кон прет­ход­ног из­вје­шта­ја, већ је „обо­га­ће­на” но­вим епи­зо­да­ма. По­ред оних на ко­је смо већ на­ви­кли, би­ли смо свје­до­ци не­ких од нај­би­зар­ни­јих по­ку­ша­ја ану­ли­ра­ња из­бор­не во­ље гра­ђа­на, икад ви­ђе­них

Даниловић: Коалиција ДПС-а и СДП-а била би изненађујућа
123

Очигледно ће то бити врло важна новост за све у Црној Гори уколико партија господина Милошевића успије са СДП-ом, након изричитих порука лидера СДП-а Ранка Кривокапића и најужег руководства да су преговори у Подгорици прекинути, формира власт. Било би то заиста изненађујуће и значило би прије свега врло лоше вијести за СДП, али сачекаћемо то што најављује господин Милошевић

Стечај је једино шта ова општина може очекивати као реалан исход

...

Не­за­вр­ше­ни про­јек­ти и про­па­ли тен­де­ри су по­сле­ди­це рада бив­шег гра­до­на­чел­ни­ка

...

Он из неког разлога живи у илузији да је још увијек на некој функцији у Главном граду

...

Ту са­да има­мо је­дан ва­ку­ум у ко­ме је све­де­на ад­ми­ни­стра­ци­ја да оба­вља са­мо тех­нич­ке по­сло­ве

...

Одлазећи градоначелник не мирује ни на самом крају мандата, него и ,,на растанку’’ покушава да нанесе штету грађанима

...