Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: Никад се нећемо позивати на имунитете

Опкољени сте!

   Наставак вијести

Мандић: Корупцију могао да договори само Мило Ђукановић

  наставак вијести

Вучуровић: ДФ не могу поколебати лажне анкете

Радуновић: Народ зна ко је наш историјски савезник
123

Умјесто да, као мала и са војног аспекта потпуно небитна земља, чувамо свој неутрални статус и добре односе са свим земљама свијета, режим Мила Ђукановића нас сврстава на једну страну, и то ону која подразумијева да се у евентуалном рату боримо за интересе Турске, а против Русије. Сигуран сам да би народ Црне Горе, у случају таквог рата, кад би морао да бира, изабрао истог савезника кога су бирали и наши преци кроз историју

Јочић: Нема страха у походу на слободу
123

Још док је трајала акција преторијанске гарде Мила Ђукановића, било је јасно да полиција није одрадила свој посао према очекивању диктатора. Само је код пребијених и опијених бојним отровима појачала бијес, инат, жељу да се врате на исто мјесто, са проширеним захтјевом – да збришу Мила Ђукановића и његове слуге са политичке сцене Црне Горе

Пље­ваљ­ски ДПС све ра­ди по угле­ду на цен­трал­ну власт гдје кул­ту­ру во­де пла­ги­ја­то­ри на­уч­них ра­до­ва

...

Не по­сто­ји по­тре­ба да се по­ред зе­мљи­шта ко­је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва има у свом вла­сни­штву за при­вре­ме­ну де­по­ни­ју пла­ћа при­ват­но зе­мљи­ште

...

Осу­ђујем сва­ког ко кре­не у тај про­је­кат, а пр­во не до­вр­ши оно што је за­по­чет­о при­је де­сет го­ди­на

...

Вијест да је Новак Ђоковић, у својој постојбини, изабран за почасног грађанина, одјекнула би у свијету

...

На­кон го­ди­ну да­на од из­бо­ра, власт се још ни­је кон­сти­ту­и­са­ла

...