Актуелне вијести

Диктатор руководи корумпираним судовима

Да је Цр­на Го­ра прав­на др­жа­ва, на оп­ту­же­нич­кој клу­пи и у ЗИКС-у одав­но би би­ли Ми­ло Ђу­ка­но­вић, Ду­шко Мар­ко­вић, Ра­шко Ко­ње­вић, „са­јов­ци” и дру­ги ко­ји су на­ре­ди­ли и из­вр­ши­ли му­че­ње ...

Вијести из ОО

Close
Close