Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


СЛОБОДА ТРАЖИ ЉУДЕ!

Уговор o новом почетку

Уговор са грађанима Црне Горе - жртвама владавине корумпираног режима   Наставак вијести

Радуновић: Протестима до владавине права

Кренули смо у организацију протеста чим су отклоњене све препреке које су стајале на пут овој нашој идеји  наставак вијести

Ђукановић: Влади ДПС-а не може се дозволити да организује изборе

Поштене изборе једино може да организује прелазна влада    наставак вијести
Уговор o новом почетку
123

У сусрет протестима које организује Демократски фронт, 27. септембра у Подгорици, нудимо грађанима Црне Горе Уговор о новом почетку, који би важио за све грађане, а био  спроведен на основу Lex specialis - а, који би се усвојио одмах након конституисања нове, демократске власти

Ђукановић: Скупштински Одбор не може замијенити прелазну владу
123

Онаj ко пристане на формирање тог одбора изражава наду да са ДПС-ом може да се договара. Мислим да се са ДПС-ом, што се тиче изборног процеса, не може ништа договарати и не смије се дозволити да Влада, коју чини ДПС, организује изборе

Пље­ваљ­ски ДПС све ра­ди по угле­ду на цен­трал­ну власт гдје кул­ту­ру во­де пла­ги­ја­то­ри на­уч­них ра­до­ва

...

Не по­сто­ји по­тре­ба да се по­ред зе­мљи­шта ко­је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва има у свом вла­сни­штву за при­вре­ме­ну де­по­ни­ју пла­ћа при­ват­но зе­мљи­ште

...

Осу­ђујем сва­ког ко кре­не у тај про­је­кат, а пр­во не до­вр­ши оно што је за­по­чет­о при­је де­сет го­ди­на

...

Вијест да је Новак Ђоковић, у својој постојбини, изабран за почасног грађанина, одјекнула би у свијету

...

На­кон го­ди­ну да­на од из­бо­ра, власт се још ни­је кон­сти­ту­и­са­ла

...