Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: Прелазна влада гарантује просперитет и сигурност

Обезбиједити да се прекине пракса изборних крађа и да се поштује већинска воља грађана наставак вијести

Радуновић: НАТО није услов за ЕУ

Међу чланицама ЕУ постоје и оне које јесу у НАТО-у и оне које нијесу Наставак вијести

Даниловић: Премијер не примјећује да Пљевља умиру

Један град се расељава, а остатак се трује  наставак вијести

Вучуровић: Политика ,,трећег пута’’ је изговор за сарадњу са ДПС-ом

Та идеја је помогла ДПС-у да дође на власт у Никшићу, Подгорици и Херцег Новом наставак вијести
У Београду разговарали Андрија Мандић и Томислав Николић
123

Мандић је детаљно упознао Николића са положајем Срба у Црној Гори и нагласио да они велики ослонац имају у држави Србији. Николић је рекао да ће Србија учинити све да се што више унаприједи положај српског народа у свим земљама у окружењу

Радуновић: Предложићу да ДФ не арбитрира у спору око специјалног тужиоца
123

Подсјећам да су НОВА и ДФ сматрали да избор ВДТ-а, због великог значаја који та функција има за реформе и успостављање владавине права, треба да буде плод широког консензуса, а не прегласавања. Знали смо да ономе ко на такав начин буде изабран неће бити омогућено да ради професионално и одлучује аутономно, па ни кад је у питању избор најближих и најважнијих сарадника

Број­ни су при­мје­ри ко­ји ука­зу­ју да је прет­ход­на ло­кал­на власт крај­ње нео­збиљ­но оба­вља­ла по­сло­ве из сво­је над­ле­жно­сти

...

Ме­ђу пред­ло­же­ним те­ма­ма су и из­вје­штај о ра­ду гра­до­на­чел­ни­ка и оства­ри­ва­ње функ­ци­је ло­кал­не са­мо­у­пра­ве у 2014. го­ди­ни

...

Предсједник општине упорно је вршио опструкцију дочека и покушао да, супротно традицији, укине прославу Православне Нове године

...

Де­фи­ни­ци­ја за „наш” Јав­ни сер­вис би­ла би - те­ле­ви­зи­ја у слу­жби ре­жи­ма на вла­сти

...