Немате инсталиран Флеш плејер, молимо Вас инсталирајте плејер да би Вам се страница правилно приказала. Хвала!

 
 
 
 
 
 
Да ли је потребно усвојити посебан закон о одузимању имовине стечене криминалом?:
Вијести дана


Мандић: НАТО неће велеиздајника за савезника

Мило Ђукановић је најсрамнија политичка личност у историји Црне Горе наставак вијести

Радуновић: И СДП да гласа за усвајање ЛЕКС СПЕЦИЈАЛИСА

Де­мо­крат­ски фронт оче­ку­је да ће Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја гла­са­ти за усва­ја­ње лекс спе­ци­ја­ли­са ко­јим би се пред­сјед­нич­ки из­бо­ри про­гла­си­ли не­за­ко­ни­тим, од­но­сно не­ва­же­ћим Наставак вијести

Мандић: Душко Јовановић се борио за часну и поштену Црну Гору

Цр­на Го­ра не мо­же би­ти сло­бод­на и нор­мал­на др­жа­ва, све док се у пот­пу­но­сти не ра­сви­је­тли Ду­шко­во уби­ство... наставак вијести

Лекић: Дух заједништва пренијети на цијелу Црну Гору

Политика Демократског фронта инспирисана је намјером да се опет створи поштена Црна Гора наставак вијести

Марш на Дрину-Бечка филхармонија

Новогодишњи Концерт 1987-Herbert von Karajan...

Даниловић: У првом плану ДФ-а биће угрожени слојеви становништва

  Наставак вијести

Вучуровић: Пљачка маскирана обећањима

 наставак вијести

Лекић: Патриотизам је очистити државу од мафије

 Наставак вијести...

 
 

Радуновић: У народу се каже ,,Псује као Побједа''

 Наставак вијести...

Лекић позвао Ђукановића на дуел

 Наставак вијести

 

Мандић: У ДПС-у брину за своје богатство а не за државу

Функционер Демократског фронта (ДФ) Андрија Мандић изјавио је да челници владајуће коалиције не бране државност Црне Горе, већ само брину за своје богатство... Наставак вијести...

Даниловић: Шта је са изборним програмом ДПС-а и СДП-а?

Неће ваљда азербејџански Мило предводити европског Игора Наставак вијести

 
Пробијени разумни рокови за конституисање власти
123

Предсједништво Демократског фронта позива коалицију Европско лице Подгорице да се одлучи да ли ће у коалицију са снагама промјена или са онима које су током кампање критиковали за корупцију, криминал и аутократско вођење града

Вучуровић: Не одвајати Цетиње од других општина
123

Поставља се логично питање зашто се толика средства на издвајају, напримјер за Никшић, Беране или Плав у којима је политика ДПС уништила некадашњу привреду и без посла оставила на хиљаде људи. Не постоји ни један разлог зашто би се неке општине у Црној Гори фаворизовале, јер ће тих девет одсто за Цетиње значити мањак средстава за неке друге крајеве

Стечај је једино шта ова општина може очекивати као реалан исход

...

Не­за­вр­ше­ни про­јек­ти и про­па­ли тен­де­ри су по­сле­ди­це рада бив­шег гра­до­на­чел­ни­ка

...

Он из неког разлога живи у илузији да је још увијек на некој функцији у Главном граду

...

Ту са­да има­мо је­дан ва­ку­ум у ко­ме је све­де­на ад­ми­ни­стра­ци­ја да оба­вља са­мо тех­нич­ке по­сло­ве

...

Одлазећи градоначелник не мирује ни на самом крају мандата, него и ,,на растанку’’ покушава да нанесе штету грађанима

...